Národní listy/1867/149/Zprávy zahraničné

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Zprávy zahraničné
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy, ročník VII, číslo 149. S. 3. Dostupné online.
Vydáno: 30. srpna 1867
Licence: PD anon 70

Z Toruni, 27. srpna. (Násilné němčení.) Úřední list gdanský přináší následující oznámení: Dosavadní úřední jmena míst „Zimne zdroje, Piece, Brzezno,“ v okr. starohradském a val „C war zenko[red 1]“ v okr. koščerském změněna jsou k nejvyššímu kabinetnímu rozkazu na „Kaltspring, Ofen, Birkenthal a Esenthal“. Dále stvrzeno, aby se opětně užívalo německých pojmenování Briesen (místo Brzeziny), Rathsdorf (m. Radzijowa, Wienerwald (m. Wysoka), Brust (m. Brzusz), Köningswalde (m. Krolów las) atd.

Z Ruščuku, 25. srpna. (Turecké násilí) jež se stalo dne 20. t. m. v Ruščuku popisují srbské listy takto: Dva kupci, jeden Srb, jmenem Cvetko z Bělehradu s průvodním listem srbským, a druhý Bulhar s průvodním listem rumunským, vstoupili v Galači na rakouský parník „Germanii“ chtějíce se co nejdřív dostat do Bělehradu. Rakouský konsul v Galači ale neměl nic spěšnějšího na práci než telegrafovat Mitad-pašeti, že se na řečeném parníku nalezají dvě osoby, jenž nepochybně cestují za jiným nežli obchodním účelem; aby se ale nestala žádná mýlka zaslal pašeti i fotografie obou osob. Když parník v Ruščuku přistál, přišel Mitad-paša sám na palubu a žádal na kapitánovi, aby naznačené pocestné mu vydal, což kapitán nikterak učiniti nechtěl. Paša vida, že nic nepořídí, obrátil se na rakouského konsula v Ruščuku, jenž s ním na loď přišel. Tu poručil konsul kapitánovi jmenem císařské vlády, aby oba pocestné vydal podotýkaje, že on (konsul) sám všecku odpovědnost za všecko na sebe beře a také kapitánovi o tom protokol vydal. Na to poručil Mitad-paša pocestným, aby loď opustili. Všicci tak učinili, ač se zdráháním; a jen ti dva na lodi zůstali. Zavřeli se do salonu a zatarasivše dveře očekávali osud svůj. Paša nařídil nyní vojákům, aby se obou zmocnili, buď živých neb mrtvých. Na dané znamení počalo tedy oblehání salonu, vojsko rozbilo okno, jimiž na ubohé střílelo, a tak jsou oba zabiti, ovšem po tuhém odporu, neboť měli při sobě čtyry revolvéry, z nichž až do poslední chvíle pálili a jednoho tureckého vojáka zabili a jednoho ranili. Tak tedy padli dva mužové důvěřujíce neutralnosti rakouské lodi — přičiněním rakouského konsula.

Z Oděsy, 24. srpna. (Američtí pocestní.) Předvčírem přibyl do Oděsy severo-americký parník „Quaker-City“ s sedmdesáti americkými rodinami, cestujícími po rozličných krajinách pro své vyražení. Dnes odplul parník do Jalty. Parník najaly si pro takové cestování za 90 000 dolarů. (Sdělujeme zprávu tuto, jinak nepatrnou, jen proto, abychom ukázali, jak umějí německé listy překrucovat zprávy ze slovanských zemí pocházející. Německé listy totiž hlásaly včera, že těch 70 rodin jsou samí američtí vystěhovalci.)

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. V originále nečitelné.