Národní listy/1867/148/Zvláštní telegramy N. Listů

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Zvláštní telegramy N. Listů
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy, ročník VII, číslo 148. S. 1. Dostupné online.
Vydáno: 29. srpna 1867
Licence: PD anon 70
Související: Zvláštní telegramy „Národních Listů.“

Z Brna, 28. srpna. Císař výminečně povolil uvítání koruny české. Sláva králi a koruně!

Výbor besedy brněnské.

Z Pardubic, 28. srpna. Na nádraží připravované slavnosti na uvítání koruny svatováclavské byly právě okresním úřadem výslovně zakázány (!!) Mnoho hostí jest zde.

Z Pardubic, 28. srpna. Heřmanoměstecké obecní zastupitelstvo se zpěváckým spolkem dostavilo se do Pardubic k uvítání koruny svatováclavské. Však ejhle vstup do nádraží úředně nám zakázán! Nicméně oslavíme, byť i ne v nádraží, tedy před nádražím. Na několik sáhů nepřijde!

Havelka, měšťanosta.

Z Pardubic, 28. srpna. K slavnostnímu uvítání koruny svatováclavské přibyly deputace měst Josefova, Jaroměře a Heřmanova Městce. Nařízením c. k. okresního přednosty zakázán deputacím vstup do nádraží vyhrožováním úřadní moci. Ustupujeme moci a voláne: Ať žije král! sláva koruně české.

V. Bubeník.

(V Brně J. V. král korunní slavnost povoluje, však v Pardubicích podřízený úřadník jí zapovídá! — Však máme za to, že každému je volno oslaviti příchod korunních klenotův, a netřeba k tomu dovolení politického úřadu. Pardubický zákaz jest bezpochyby jen nový přechmat byrokratický. Red.)

Z Plzně, 28. srpna. Řemeslnická beseda oslavujíc předvečer přivežení české koruny do královské Prahy provolává: „Sláva historickému právu koruny této!“ Sláva obhájcům práva jejího, sláva česko-moravské vlastenecké šlechtě! Sláva české národnosti u bratrského svazku Čech s Moravou! a konečně sláva vzájemnosti slovanské na šťastnější budoucnost zemi české, koruny české a na mohútnost všech slovanských národů!

Jiří Schiller, předseda.

Z Plzně, 28. srpna. Slavnostní ohně. Střelba. Čepobití ostrostřelcův. Na zejtří „Te Deum.“ Účastenství obecné i úřadův a vojska. Do Prahy přibude deputace okresu plzeňského, král. města Plzně a Sokola plzeňského.

Schwarz.

Z Tábora, 28. srpna. Nadšeně vítáme posvátné klenoty. Kéž starým leskem zastkví se koruna svatováclavská na hlavě králově.

Táborští študující.

Z Vodňan, 28. srpna. Nekonečné sláva koruně české, svatováclavské!

Ze Strakonic, 28. srpna. Měšťanská beseda volyňská vítá insignie českého království. Bůh žehnej vlasti naší! Svatý Václave, oroduj za nás!

Václav Bendl, předseda.

Z Labské Týnice, 28. srpna. Dnes večer slavíme důstojným spůsobem staroslovanským navrácení se koruny svatováclavské. „Sláva!“

Perner, měšťanosta.

Z Heřmanova Městce, 28. srpna. Dnes v noci svatováclavské ohně po kopcích našich, hudba a střílení z hmoždířů, osvětlení města. Zejtra slavné služby Boží s „Te Deum“ a slavný průvod k soše sv. Václava! Hudba a střelba celý den!

Havelka, měšťanosta.

Z Rokycan, 28. srpna. Študenstvo uspořádalo průvod s pochodněmi, s hudbou v čele. Na radnici stkví se koruna; zde též zastaveničko. V městě střelba, ohně, osvětlení. Sláva koruně!

Erhart.

Z Beřkovic, 28. srpna. Za příčinou slavnostného přivítání svatováclavské koruny české provolávají občané libochovští tisíceré „Na zdar!“

Z České Třebové, 28. srpna. Polický zpěvácký spolek „Kollár“ uvítán zde střelbou, hudbou a iluminací, očekává s praporem svým posvátné insignie zemí českých.

Z Kutné Hory, 28. srpna. Střelba a hlahol zvonův oznamuje vrácení pokladův národních ve Vídni. Město v svátečním rouše; večer osvětlení, zpěvy staročeských chorálů u sochy svatého Václava, na návrších radostné ohně. „Sláva králi a vlasti!“

Filip.

Z Kouřími, 28. srpna. Též stará Kouřím podílí se na radosti navrácení naší svatováclavské koruny do milené vlasti; dnes večer bude hudba ulicemi hráti, oheň hořeti, prskavky budou vypáleny atd., zejtra slavné služby Boží atd.

Ze Strakonic, 28. srpna. Společnost na slavnostném věnečku študujících provolává koruně svatováclavské hřímavé „Sláva!“

Z Litomyšle, 28. srpna. K uvítání a poctě koruny svatováclavské dostaví se do Třebové členové okresního, obecního zastupitelstva městského a okolních obcí, výbor z ostrostřelců, zpěvácký spolek s hudbou a prápory. Na zejtří slavné „Te Deum.“

Janouš, starosta.

Z České Skalice, 28. srpna. Česká Skalice oslavuje návrat korunních klenotův, pevně žádajíc spolu vrácení práv koruny svatováclavské! Sláva nehynoucí koruně této! Sláva statečným obhájcům práv národních.

Zenger.

Z Přeštic, 28. srpna. Vítej nám slavná koruno již dlouho pohřešená! Tobě a zástupcům tvých práv voláme: „žehnej Bůh!“

Hofmeistr, purkmistr.

Z Merklina, 28. srpna. S posvátnou korunou českou vraťtež se národu práva, která jej ke koruně víží.

Benda, purkmistr.

Z Krakova, 28. srpna. Vítej v drahé vlasti naší posvátná koruno královská! Zastkvěj se na hlavě toho, jenž slavná pronesl slova: „Dám se korunovati za krále českého“; a svrhni s hlavy národa korunu trnovou.

Čechové žijící v Krakově.

Z Kremže na Dunaji, 28. srpna. Čechové zde žijící vzdávají koruně svatováclavské úctu a provolávají drahé své vlasti, svému národu a králi hřímavé sláva!

Z Drážďan, 28. srpna. Drážďanský spolek „Vlastimil“ potěšen návratem národních klenotův korunovačních do vlasti, volá třikráte hlučné „Sláva.“

Z Vratislavi, 28. srpna. Sláva koruně sv. Václava! Sláva vlasti!

Česká beseda.