Národní listy/1867/147/Soudní síň. Výtržnosti rakovnické.

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Soudní síň. Výtržnosti rakovnické.
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy, ročník VII, číslo 147. S. 3. Dostupné online.
Vydáno: 27. srpna 1867
Licence: PD anon 70

(Pokračování.)[red 1]

Včerejší den byl zaujat výslechy obžalovaných, kteréž celkem nebyly valně zajímavy. Obžalovaní dílem připouštějí okolnosti proti nim svědčící, dílem je popírají a tvrdí, že byli pouhými diváky, kteří činně ve výtržnostech se nesúčastnili. Z nových podrobností, které ve výslechu obžalovaných na jevo přišly, uvádíme zde zajímavější a čelnější okolnosti.

Skorem jediný z obžalovaných, který k tomu, co za vinu se mu klade, v podstatě se přiznává, jest hlavní obžalovaný Horn. Tento doznává, že u Peruce vzal kožich, spodky, boty a deštník a na otázku, proč to bral a k jakému účeli, odpověděl, že proto, poněvadž si každý něco bral a že to vzal pro sebe, aby šatstvo to nosil; věci ty odevzdal pak Kristině Ledlové, aby je odnesla domů. Obž. doznává také, že stál v čele výtržníků, avšak vykládá to tím, že ostatní stáli za ním a že tedy za to nemůže. když náhodou stál v popředí.

A. Horn přiznává se dále, že byl proti židům velmi rozdrážděn, zvláště když slyšel volati mezi jiným: „Ubozí křesťané, vy musíte platit krví, židé pak mohou se vykoupiti jen svým stříbrem.“ „Já, pravil obž., já nedám ani kapku své krve za všechny židy v Rakousku, mám-li být odveden, ať to židé cítí, že jsem za ně odveden, oni jsou toho beztoho vinni, že jsme u Králové Hradce prohráli.“ Obž. udává dále, že ho Macák, bývalý četník, který prý se v právech dobře zná, poučil, že mají právo, židům vybít.

Obž. Macák, jenž na to byl předveden, popírá okolnost tuto rozhodně.

J. Srbecký, o němž svědkové udávají, že odnesl kufr s prádlem, popírá rozhodně vinu svou.

Alois Šimmr, 17letý učenník ševcovský, popírá, že by byl házel kamením a vymlouvá se, že byl v lese as 3/4 hodiny vzdáleném na honbách, což prý může p. lesní adjunkt tamější dosvědčit; když přišel do Rakovníka, bylo prý již po všem.

Také J. John popírá vinu mu přičítanou.

Obž. B. Háček podněcoval rekruty, aby se k odvodu nedostavili a že pak as 40 rekrutů vedl k Perucovi a radil jim, aby dveře vypáčili a okna rozbíjeli, že také i ostatní lid podněcoval, volaje: „Jděte na židy, mažte židy.“ „Pojďte hoši za mnou k Perucovi, tam musíme dostat kořalky.“

Fr. Cink, rekrut, chlubil se v Petrovicích, že tahal V. Leibla za vousy, u soudu však tvrdí, že přišel k domu Reiserovu teprv po 8. hodině večer, když již bylo vše vytlučeno a ukončeno; naproti tomu ale dosvědčuje Hvězda, že Cink rekruty vedl do vnitř Reiserova krámu.

Václav Hasal, rekrut, vyjádřil se dle výpovědí svědků: „Rekruti to zaplatí krví a židé penězi“ a házel kamením do oken, popírá ale rozhodně všechno to a dovolává se svědectví městských radních pánů. Svědkům, kteří proti němu vypověděli, spílá, takže musí být předsedou napomenut.

Výslechy obžalovaných ukončily se po poledni, načež byla schůze soudní odročena na dnešek, kde přikročeno bude k výslechu četných předvolaných svědků.[red 2]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Pokračování z č. 146.
  2. Další pokračování v č. 148.