Modlitby pro všední dny a svátky/Modlitba v den smíření (יום כּפור)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Modlitba v den smíření (יום כּפור‎)
Autor: August Stein
Krátký popis: modlitba
Zdroj: Soubor:STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha, 1899
Licence: PD old 70
Index stran
Související články ve Wikipedii:
Jom kipur
STEIN, August - Modlitby pro všední dny a svátky.djvu

Bože svatý! Tobě známo jest, že často bez vlastní viny, v proudu radostí proti Tvým přikázáním svatým chybujeme, avšak Tvé oko vševidoucí a Tvá neskonalá vševědoucnost zná též slabost lidského srdce. Myšlenky naše nikdy Ti nejsou ukryty. Ty patříš v naše nitro a víš, jak snadno můžeme pochybiti. Proto nám Tvá veliká milost, Tvé neskonalé milosrdenství, Tvá nezměrná láska poskytla tento svatý den smíření, abychom upřímně vyznali své hříchy, jich litovali, polepšení slíbili a pak prominutí u Tebe, Otče, vyprositi mohli.

Svaté zákony Tvé přikazují nám, abychom se káli v tento veliký den odpočinku a smysly své od veškerého požitku pozemského odvrátili, abychom pamětlivi byli blaha své duše a odpuštění u Tebe nalezli.

A proto nehodlám jen postem a modlitbou ústy před Tebou se pokořit, ale každé provinění, jež v paměti své shledám, chci vyznati, každého kroku, jenž svedl mne z dráhy ctnosti, chci upřímně politovati a polepšení přislíbiti, aby mi tímto pravým pokáním možno bylo Tvé milostivé odpuštění vyprositi.

Pochválen budiž, Bože náš, Pane všech tvorů, jenž otevíráš nám brány spásy, jenž osvěcuješ ty, kdož touží po Tvém odpuštění, a jenž zbožným odpouštíš v tento svatý den. Amen.