Malý Robinson/III. Přípravy na zimu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: III. Přípravy na zimu
Autor: Pavel J. Šulc podle Daniela Defoea
Zdroj: ŠULC, Pavel J. Malý Robinson. Praha : Alois Hynek, asi 1882. s. 8–10.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Robinson Crusoe

Druhého dne šel nejprve k místu, kde byl ukryl želvu. V tom mu napadlo, že nebude s to užíti masa toho, poněvadž nemá ohně, by je mohl vařiti nebo péci. Zarmoucen nad tím ubíral se dále i zaslechl jakési plískání a když po zvuku šel tam, nalezl malý pramen, z čehož měl velikou radost.

Potom chtěl jíti k místu, kde rostly ony kopřivy, avšak shledal při tom, že jich na ostrově všude hojnost. Natrhal jich náruč a nesl do jeskyně. Dalo mu to práce dosti, než z vláken stočil provaz, ale trpělivost přemáhá vše a Robinson měl velikou radost, když zhotovil dlouhý provaz, jehož pomocí doufal, chytiti nějaké mladé zvíře.

Lov ten odložil na příští den a zatím konal doma rozličné práce. Upravil si jeskyni a srovnal poněkud cestu k pramenu. Vodu nabíral velikými skořepami, v nichž ji donesl do jeskyně, by měl vždy pro nahodilou potřebu trochu vody doma.

Ráno příštího dne cvičil se v házení osidla, načež vydal se na cestu k místu onomu, kde byl spatřil lámy.

Uzřel je záhy v lesíku a podařilo se mu, že tajně se přiblížil asi na deset kroků k jednomu mláděti. V tom ozvalo se opět výstražné hvízdnutí a lámy vyskočily. V pravý čas ještě hodil Robinson oko po zvířeti vyhlídnutém, které také šťastně chytil. Dovedl zvíře stěží domů, při čemž mu napadlo, že nemá pro ně místa příhodného, pročež zatím je uvázal ke stromu.

Bez prodlení jal se stavěti chlév. Sebral kameny, uložil je na sebe, skuliny vycpal mechem a travou a než byl večer, byl chlév hotov až na střechu. K tomu účelu potřeboval dříví a sice trámy, jež položiti chtěl na příč přes zdi.

Tak uplynul opět den jeden a Robinson byl spokojen s tím, co byl toho dne vykonal. Divil se sám, že nejsa zvyklým práci, shledal v ní teď útěchu a zálibu.

Vzpomněl si při tom na své rodiče a myslil si, jak by byl pilným, kdyby byl doma.

Zároveň napadlo mu, co si v zimě počne a proto hodlal nejprve opatřiti si zásoby potravin, jež by uložil v jeskyni své a potom chtěl chytit ještě několik zvířat, která by ho po případu hřála v zimě.