Kancionál český/Písně na Některé Žalmy/Až dokavadž milý Pane

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Až dokavadž milý Pane (Ž 13)
Autor: neuveden
Krátký popis: přebásněný a zhudebněný biblický žalm
Zdroj: Soubor:Kancyonál Cžeský.djvu
Vydáno: Kancionál český, Praha: Dědictví sv. Václava, 1712. 4. vydání
Licence: PD old 140
Překlad: neuveden
Licence překlad: PD anon 70
Index stran


divisio = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "|"}
finalis = {\once \override Staff.BarLine #'transparent = ##f \bar "||"}
\paper {paper-width = 16\cm}
\header {tagline = ##f}
\score {
\new Score \with {\remove "Bar_number_engraver"} <<
 \new MensuralVoice = "discant" \relative d {
 \override NoteHead #'style = #'petrucci
 \clef "petrucci-c4"
 \autoBeamOff
 \key d \dorian
 \time 2/2
 d1 d2 d f f g g a1 \divisio
 a b2 c a d1 c2 b1 a \divisio
 a g2 f e f g a g1 f \divisio
 f1 g2 g a1 c c2 b a1( f) e1 \divisio
 a g2 e g1 f2 d e1 d\breve^\fermata \finalis
 }
 \new Lyrics \lyricsto "discant" {
AŽ do -- ka -- vadž mi -- lý Pa -- ne,
tak se za -- po -- mí -- náš na mne?
do -- kudž tvář svou o -- de mne skrý -- váš,
z_ssou -- že -- ní mě vždy ne -- do -- bý _ -- váš,
jímž sem se -- vřín pře -- ná -- ra -- mně?
 }
>>
}
\layout {
 indent = 0
 \context {
  \MensuralVoice
  \remove Ligature_bracket_engraver
  \consists Mensural_ligature_engraver
 }
}

Až dokavadž milý Pane,
tak se zapomínáš na mne?

dokudž tvář svou ode mne skrýváš,
z ssoužení mě vždy nedobýváš,
jímž sem sevřín přenáramně?

Dokavádž budu truchliti
nevěda co mám činiti,
zármutku pln jsa dne každého?
dokavadž nepřítele svého
pejše mám podmáněn býti?

O pane viz mé těžkosti
a vyslyš mne v mé žádosti,
svým světlem oči mé osvěcůj,
bych nebyl zachvácen, odvracůj
snem smrti v nenadálosti.

By neřekl nepřítel toho,
že to z vítězství šlo jeho
i měl by příčinu k plesání,
vida, že místa ku povstání
mně nezůstává žádného.

Já pak douffám tvé milosti,
že mne všeho zlého zprostí,
tak aby mé srdce plesalo,
o spasení tvém vždy zpívalo,
že mne daříš jím v hojnosti.