Drobné povídky dějepisné/O slávě Herostratově

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: O slávě Herostratově
Autor: Josef Flekáček
Zdroj: FLEKÁČEK, Josef. Drobné povídky dějepisné. Praha: Alojs Hynek, 1890. s. 29–30.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Herostratos

Herostratus, občan efézský, četl a slyšel mnoho o lidech slavných a znamenitých, jichž jména zaznívají po dlouhé věky mezi národy. I jat byl podivnou touhou, aby také své jméno učinil nesmrtelným, aby také o něm všude se mluvilo a psalo.

Bohužel volil k tomu truchlivou cestu zločinu. Zapomněl, že slavní mužové prosluli činy velikými a vznešenými, a neuměje proslaviti se tak, proslavil se smutně. Mezi městem Efézem a přístavem stál překrásný chrám bohyně Diany, pravý to stkvost stavitelský, a vnitřek chrámu bohat byl poklady nesmírnými. I zapálil Herostratus nádherný tento chrám, tak že byl celý zničen, a veškery poklady umělecké vzaly úplnou zkázu; za to palič byl popraven a zemřel v mukách nejděsnějších.

Téže noci, kdy ohromný požár strávil chrám Diany Efézské, narodil se Alexander Veliký.

Herostratovi stalo se, co chtěl: jméno jeho dosud nebylo zapomenuto. A učiní-li někdo známým jméno své zločinem, říká se o něm: „Toť Herostratus“, nebo „spáchal čin Herostratův“.