Drobné povídky dějepisné/Euclidova láska ku vědám

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Euclidova láska ku vědám
Autor: Josef Flekáček
Zdroj: FLEKÁČEK, Josef. Drobné povídky dějepisné. Praha: Alojs Hynek, 1890. s. 10–11.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

V době, kdy žil v Athénách slavný mudřec Sokratés (470—399 př. Kr. P.), vypukl mezi Athénami a městem Megarou tuhý spor, tak že bylo zakázáno megarským pod trestem smrti vejíti do Athén. Zákaz ten zvláště krutě dotkl se mladého Euclida, jenž mistra a učitele svého Sokrata vřele miloval, a nyní pod trestem smrti mu bylo zapověděno do Athén vejíti.

Ale láska ku vědám a k Sokratovi přemohla i veškerá nebezpečenství, i strach před smrtí. Ač Megara byla od Athén dosti daleko vzdálena, chodíval Euclid převlečen jsa do ženských šatů každého večera do Athén, navštívil Sokrata, poseděl několik hodin v jeho společnosti poslouchaje rozhovor a učení jeho, a vracíval se za ranního pološera zpět do Megary. Na cestách těchto bylo mu přestáti různé svízele, různá nebezpečí, leč ničeho nedbal Euclid, jen když se sešel s mistrem svým a mohl obohatiti ducha svého moudrostí, jež z jeho úst plynula.

Jak vznešený to příklad lásky ku vědám! Važte si, mladí přátelé, škol a učitelů svých, vy snadněji, bez nebezpečenství a svízelů můžete kráčeti po cestách vědy ku studnici moudrosti.