Dopis odstupujícího presidenta předsedovi vlády gen. Syrovému

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Dopis odstupujícího presidenta předsedovi vlády gen. Syrovému
Autor: Edvard Beneš
Zdroj: President dr. Edvard Beneš odstoupil. Národní listy, roč. 78, č. 274. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 06. 10. 1938
Licence: PD old 70
Související: Rozloučení presidenta dr. Beneše s občanstvem

Pane předsedo vlády!

Pohnutá tři léta mého presidentství vyvrcholila v událostech nedávných dnů, v událostech pro nás nadměrně smutných a pro náš stát velkého dosahu. Drásaly nám všem duši, srdce, nervy i rozum. Nezlomily však ani naši víru, ani věrnost ideálům našeho lidu, národa a státu, ideálům, jejichž nositelem lid československý vždycky byl a jimž věren zůstane.

Tyto historické události změnily ovšem skoro v základech podmínky dalšího života a vývoje našeho státu. Měl jsem na tom všem tak velký podíl, že nemohu neuvažovat o tom, co v nových poměrech mám dělat já jako president republiky.

Byl jsem zvolen za okolností zcela jiných a za podmínek podstatně odchylných a nemohu to dnes přehlížet. Poměry se změnily tak, že by moje osoba jako osoba politika mohla být eventuálně překážkou vývoje, kterému se musí nyní náš stát přizpůsobovat, zejména také s hlediska mezinárodního a vzhledem k potřebě získat rychle klid v celém našem okolí a dobrý poměr a spolupráci se sousedy.

Právě se nám podařilo ustavit vládu, která bude v nových poměrech vládou klidu a pořádku, vládou úsilí o hospodářskou a sociální rekonstrukci, vládou, hledící si především vnitřní práce, přerodu a celkové obrody. Věřím, že se jí práce bude dařit.

Sám však pokládám za nutné pro sebe z nové situace vyvodit důsledky a ze svého úřadu odstoupit. Neznamená to opouštět svou povinnost v těžké době a nezůstat na palubě lodi v těžké bouři. Chci prostě usnadnit vnitropolitický i vněpolitický další zdravý vývoj státu a národa.

Proto skládám svůj úřad v ruce ústavních činitelů a prosím Vás, jako předsedu vlády, abyste podle předpisů ústavy nařídil vše, co je nutno.

Děkuji Vám a Vašim kolegům za všecku spolupráci a přeji Vám i všem ostatním opravdový zdar v další Vaší činnosti. Věřím pevně a hluboce, že brzy zase přijdou doby lepší, doby klidné, účinné práce a úspěchů pro nový stát a všechen náš československý lid.

Dr. Edvard Beneš v. r.