Diskuse k Wikizdrojům:Kategorizace dokumentů

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

K tomu prvnímu a skutečně hrubému pokusu prvních kategorií:

 • vycházím z toho, že praxe musí ukázat, jaké kategorie budou vůbec nutné, řídit se systeémem wikipedie by bylo nesmyslem
 • tak jako základní kategorii jsem tu např. udělal Literaturu, která by normálně měla být podkategorií Umění (kterou jsem napřed pominul) - jenže Wikisource moc pramenů k umění asi mít nebude, Literatura (a poezie atd.) avšak ano
 • stejně tak Právo bude dle mne velice velkou zákl. kategorií, protože existuje mnoho textů zveřejněných ve sbírkách zákonů, a ty jsou PD

Takže, -jkb- 14:48, 9. 4. 2006 (UTC)

Základní kategorie[editovat]

Nehledě na to, že další kategorizace bude možná především po umístění většího počtu textů zde, vidím následující nejasnosti:

 • kategorizace Práva, kde schází něco pro zákony (tyto pak dál členit)
 • to samé Umění, kde mi schází např. Kultura (spíš již jako nadkategorie...)

-jkb- 16:47, 2. 7. 2006 (UTC)

Kategorie Dějiny[editovat]

(přenáším sem krátkou diskusi ze stránky Kategorie diskuse:Dějiny) - -jkb- 22:48, 13. 10. 2006 (UTC)

Zde bude problém s členěním, který asi ještě není možno odhadnout (není jasné, jaké dokumenty to budou). Každopádně navrhuji hrubé provizorní dělění kategorie ohledně Česka ... atd. na následující:

 • České dějiny - vše od začátků, končíc založením Československa (tedy od Libuše až do Masaryka), jedno kam to patřilo (dokumenty vydané před říjnem 1918, vztahující se však na založení nového státu, by ale patřily již do kategorie příští)
 • Dějiny Československa - 1918 až 1993, tedy včetně protektorátu, ČSSR, ČSFR a pod.
 • Dějiny České republiky - po 1993, Česko
 • Dějiny Slovenské republiky - po 1993, Slovensko

Pak se uvidí dál. -jkb- 21:01, 9. 9. 2006 (UTC)

P.S. Ten Protektorát beru zpět - to byl i geograficky jiný státní útvar, tedy Protektorát Č+M by přišel navíc k tomu jako i Slovensko (hm, resp. Slovenský štát). -jkb- 17:26, 10. 9. 2006 (UTC)

Mít speciální podkategorii pro protektorát (a Slovenský štát)? Nevím, podle mě se to v klidu vejde do Dějin Československa.--flambelle 17:47, 10. 9. 2006 (UTC)

No může to být tak a nic se nestane, ja byl asi zmaten kategorizační válkou na cs.wiki, na které jsem se trocha podílel :-) -jkb- 17:58, 10. 9. 2006 (UTC)

Dějiny a Právo[editovat]

Zejména u starých dokumentů vidím, že asi bude nutno řadit je jak do nějaké podkategorie Dějin tak i kategorie Právo: viz např. Břetislavova dekreta, Toleranční patent, Zakládací listina University Karlovy a další, které jsou dokumenty k dějinám, mají ale navíc i charatker právního dokumentu. Bude nutno rozhodnout, i po rešerčích v jiných doménách. -jkb- 13:02, 12. 10. 2006 (UTC)

P.S. Myslitelná kategorie Dějiny práva problém jistě nevyřeší, takže v jistých případech bude nutno používat obě kategorie. -jkb- 15:26, 19. 10. 2006 (UTC)

Kategorie Právo[editovat]

Obdobně jako v kategorii Dějiny navrhuji dělit Kategorie:Právo prozatímně na několik podkategorií, a sice:

Mimo to existuje již Kategorie:Rozsudky a Kategorie:Mezinárodní smlouvy - tato začíná být nepřehledná, bude nutno členit také.
Zatím zde není obsažen Protektorá Č+M, a také Slovenský štát a Slovensko / Slovenská republika, neb asi nebudou v češtině.
Nevím nakolik bude sporné či problematické takové chronologiské dělení (a to nemyslím jen na extrém Zákon o občanství ČR z 29. prosince 1992, spadající vlastně do ČR po 1.1.1993); diskutujte s odvahou. -jkb- 15:26, 19. 10. 2006 (UTC)

Kategorie pro spisovatele[editovat]

Nežli se ztratí přehled, je nutno udělat něco s kategorizací básníků, spisovatelů ap. Zdá se mi že jde o následující:

 • zprvu musíme rozhodnout, zda tu kategorie jako Angličtí básníci, Čeští prozaici atd. vůbec budeme mít – takové kategorie přicházejí v úvahu vlastně jen pro stránky autorů (a ty jsou na wikisource vlastně podružné), ne pro texty samotné
 • jednak pak bude nutno rozhodnout, zda se to bude nějak ladit s Kategorie:Autoři (což není tak nutné, má jinou funkci)
 • a pak najít systém pro vlastní kategorizaci. Možnou předlohou je asi cs.wiki, kde hlavní takovou kategorií je w:Kategorie:Spisovatelé, která se pak dělí mimo jiné na spisovatele dle žánru, stylu a národnosti.

Dělení dle stylu mi pro Wikisource nepřipadá nějak důležité, to je věc encyklopedie, ne sbírky textů; otázkou je i vytvoření kategorie pro Překladatele. Taky se mi zdá, že v případě, že tu ty kategorie budou, tak budou asi trochu hrubší než v cs.wiki.
Proti takové kategorizaci mluví, že jsem si toho jinde nevšiml (de.source nema, anglicka vlastně taky ne), navíc, že se jedná o irskou spisovatelku stojí už v infoboxu, šlo by tedy o komplikovanou duplicitu. Tak co s tím. -jkb- 11:17, 7. 11. 2006 (UTC)


Když my už o kategorizaci a kategorizace za humny: máme tu pár kategorií u Mildových básníků, které nejsou zařazeny (skotští, irští atd básníci), jsou červené, ale na Speciální:Uncategorizedcategories nejsou vedeny, což je jednak divné, navíc mám obavy, že se ztratí. Než to naroste, je nutno je jaksi zařadit. Snad taky podle národností jako návrh dole u básní samotných? -jkb- 11:16, 24. 12. 2006 (UTC)

Další kategorizace literárních děl, především poezie[editovat]

Kategorie:Poezie se nám za poslední týdny výrazně rozrostla, a to především díky množství jednotlivých většinou neznámých básní přeložených z angličtiny (a bude hůř, už mám v šuplíku nachystaný sborník francouzských básníků, který je rozsahem víc jak dvojnásobný oproti Vrchlického překladům z angličtiny ;-)). V abecedně řazené kategorii s velkým podílem „balastu“ může být hledání významnějších literárních děl obtížnější. Dávám proto k diskusi návrhy na další kategorizaci:

 1. Nyní se nám v jedné kategorii míchají sbírky, samostatné rozsáhlejší básně i jednotlivé kratší básně ze sborníků (výborů) různých autorů. Množství balastu ve vyšší kategorii by snížilo přesunutí kratších básní do podkategorie, například Nezařazené básně; sbírky i jednotlivé rozsáhlejší (a samostatně známé, např. Tyrolské elegie) básně by mohly zůstat v původní kategorii, případně sbírky přeřadit do podkategorie Básnické sbírky.
 2. Také by pomohlo rozdělit díla na původem česká a cizojazyčná. Nabízí se tato dvě možná členění, která se sice vzájemně nevylučují, ale používat zároveň obě asi nemá smysl:
  • Podkategorie podle původního jazyka přeloženého díla (angličtina, němčina, francouzština...) – jaký by byl vhodný název podkategorií, aby bylo jasné umístění ve stromu kategorií? Poezie přeložená z angličtiny se mi zdá příliš dlouhé, navíc to nemusí být přesné – znamená to, že báseň byla v angličtině napsána, nebo že překladatel, neznaje původní exotický jazyk, překládal do češtiny ne z původního, ale anglického překladu? Anglická poezie může znamenat jak poezii psanou původně v angličtině (širší význam), tak v užším významu poezii psanou Angličanem, ale už ne např. Američanem nebo Irem – viz dále.
  • Podkategorie podle národnosti (resp. původu) autora (americká, anglická, skotská, irská, německá, rakouská... poezie) – zde se název kategorií přímo nabízí: Americká poezie atd.

Prosím kolegy editory (případně i časté čtenáře-needitory), aby přispěli svými názory. --Milda 22:44, 18. 12. 2006 (UTC)


Že s tím musíme pohnout je jasné, zatím ale si nejsem jistý jak. K bodu 1 návrhu Mildy - tedy dělení na Nezařazené a na sbírky (s podkategoriemi jednotlivých sbírek): to by mohlo asi chvíli vydržet. Otázkou je ale, nakolik by byla vhodná kategorizace časová (tedy třeba podle století, hm, asi ne), nebo podobně dle slohů (romantismus...) - jenže i to by bylo asi obtížné, u mnoha bychom se hádali kam to patří, a co třeba v Anglii stil viktoriánský (jak se často používá básně/písně z viktoriánské doby jako styl). Pohledejme ještě snad i v jiných sourcích - a co pozeptat se na cswiki v portálu literatura??? (proboha ale pozor, mám na mysli portál literatury, ne ony projekty pro kategorizaci, které vedou k tisíci revertům každé kupodivné kategorie...)
Bod 2: bez nesnází asi podkategorie dle národnosti, i když i zde najdem spoustu autorů, kde to bude složité (Skot, který žil v Irsku, Žid, který psal německy v Praze...). -jkb- 11:15, 24. 12. 2006 (UTC)

Bod 2 jsem začal dělat, viz Kategorie:Autoři podle národnosti. Ještě je potřeba zařadit věechny české autory a dále jsem nezařadil tyto autory: Martin Luther a Karl Raimund Popper (nevím jestli spisovatel je pro ně vhodná profese a s vytvářením kategorií teologové, filosofové ještě počkám), Rudyard Kipling (většina pramenů ho uvádí jako britského, kteroužto kategorii zatím nemáme, několik jako anglického). --Milda 13:41, 24. 12. 2006 (UTC)

Ano, k Lutherovi a Popperovi přibude spousta dalších, co ja vím politici, vědci, cestovatelé - wikisource není jen pro literaturu, s tím se jistě něco bude muset udělat. Jinak ale si myslím, že každý, koho lze označit jako autora nějakého textu zde, by tu svou autorskou stránku mít mohl (až na výjimky jako parlament u zákonů či OSN u smluv :-)). Ptám se jen, jestli se nám takoví Popperové a Lutherové neztratí, když prozatím nic nemají, a zda neudělat něco jako kategorii Nekategorizovaná profese (Máme již Kategorie:Nekategorizováno pro stránky bez kategorie, kamž by se to mohlo podřadit). -jkb- 15:41, 24. 12. 2006 (UTC)

Kategorizace redirectů na autory[editovat]

Když jsem dnes dělal redirekt Lao-tsi, tak mne napadlo následující: hledám-li tohoto filozofa vyhledávačm nebo přes kategorie, tak se k němu dostanu. Jak je to ale s autory, kteří nemají jen nějaké to prostřední jméno, ale i jmého resp. příjmení je zcela jiné, tedy má jiné počáteční písmeno? Hledá-li ho vyhledávačem, pomůže redirekt. Hledá-li v kategoriích, tedy např. kategorii Autor-X, tak ho nenajde, protože autor je v Autor-A. Takové případy jsme tu měli, nevzpomínám si ale kdo to všehcno byl, člo m.j. o umělecká jména, pseudonymy ap. Myslím, že v tomto případě by bylo vhodné kategorizovat patřičně i redirekty (tedy patřičnou kategorií Autor-X), čímž by se věc mohla vyřešit. -jkb- 17:46, 11. 4. 2008 (UTC)

Pokud to má smysl, pak ano: viz např. Václav Tille (skutečné jméno, literární teoretik) a Václav Říha (pseudonym, pod kterým psal pohádky). Při podrobnějším členění kategorie Čeští autoři je myslitelná i odlišná kategorizace jména a pseudonymu i zde. --Milda 18:01, 11. 4. 2008 (UTC)

Jak u Říhy vidím, taksto udělal hned při založení, čím přicházím pro vodu s uraženým džbánkem či jak to je. Já taky nechci opakovat diskuse o kategorizaci redirektů z cs.wiki asi před rokem, která se mi zdála krapet divná. Tohle je zcela něco jiného a má to smysl, takže, řekl bych, doporučíme to jako zavedenou zvyklost. -jkb- 18:58, 11. 4. 2008 (UTC)

skryté kategorie[editovat]

Tak seznam skrytých kategorií je na stránce Kategorie:Skryté kategorie. Zde by se měly udávat návrhy na další, které by se mohly zařadit, nebo takové, u kterých to je sporné/nejasné. Uvádím první takové:

Další přidat či diskutovat. -jkb- 11:33, 8. 7. 2008 (UTC)

Takže po krátké diskusi jsem vložil __HIDDENCAT__ do všech, dle mota viditelná kategorie není nutná když tam je vidět šablona, která tu kategorii vkládá. -jkb- 12:27, 8. 7. 2008 (UTC)

schází mi nějak kategorie...[editovat]

...autorů podle oboru či povoláni či tak. Všiml jsem si toho právě při Ernest von Koerber, on je rakousko-uherským politikem, ovšem i jako politik mizí v Rakousku-Uhersku a tím pak v kategorii autorů dle národností, stejně jako i další. Tedy otázka, pokud se to tu již nediskutovalo a já to dnes v rychlosti nenajdu, nebylo by vhodné dávat takové kategorie současně i do nadkategorie Autoři podle oboru či podobně? Prostě politici, sociologové, básníci, filosofové, spisovtelé, kronikáři... -jkb- 16. 7. 2008, 16:30 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Já jsem tohleto dělal u českých autorů, ale jen podle jejich vztahu k literární tvorbě (básníci, dramatici, překladatelé, kritici, politici…) v intencích toho, jaká díla od nich zde máme. U českých protože jsem očekával, že jako projekt v českém jazyce bude českých výrazně víc než ostatních; ostatní jsem nechával jen jako autoři určité národností (tou dobou jsme zde ještě neměli 140 Francouzů apod.). Já se podrobnější kategorizaci nebráním, klidně může být kategorie Politici, v které budou podkategorie Rakousko-uherští politici, Němečtí politici, Čeští a českoslovenští politici apod.; počítejme však s tím, že ještě dlouhou dobu mohou být některé kategorie téměř prázdné, především u cizích autorů nás značně omezují autorská práva překladatelů. --Milda 16. 7. 2008, 18:23 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Jo, o těch českých autorech jsme se bavili a to je v pořádku. Mne jen napadlo, zda ty kategorie, které tu již u autorů máme (tedy ne nové), nestrčit i do kategorií jako politici, sociologové ap. a nahromadit je do Autoři podle povolání (pracovní název). Problém pak ale jistě bude s tou spoustou francouzů a angličanů a dalších, co mají smůlu, že žádnou takovou kategorii nemají - stojí to jen v infoboxu. Díval jsem se na to trochu a vidím, že není za současného stavu žádná možnost zařadit je jednoduchým způsobem do nějaké literární kategorie (básníci, novináři...), aniž by se ty autorské stránky příslušně kategorizovaly. A to je dle mne práce na menší projekt úpro budoucnost. Takže, jak nyní vidím, momentálně z toho asi nic nebude. -jkb- 21:10, 16. 7. 2008 (UTC)

Kategorie pro překlady[editovat]

Od včerejška přemýšlím nad vytvořením kategorií, kam bychom zařazovali díla přeložená z jiných jazyků. Máme zde již odhadem přes tisíc překladů, z toho stovky překladů z angličtiny a francouzštiny, několik desítek z italštiny a polštiny, něco málo z latiny, ruštiny a řečtiny (možná jsem si na některé jazyky ani nevzpomněl), časem určitě přibude němčina, španělština nebo maďarština. Taková kategorie, např. Překlady z angličtiny, by měla dvojí smysl:

 1. Pro čtenáře: může si tak projít díla přeložená z určitého jazyka, a pokud je u nich interwiki, pak si porovnat původní znění a český překlad – může toho využít např. při zdokonalování svých jazykových schopností.
 2. Pro editory: může naopak hledat díla, u kterých není interwiki vyplněno, a pokusit se dohledat na cizojazyčném projektu původní znění. Tomu by šlo trochu napomoci skriptem, který by udělal průnik jazykové kategorie a chybějícího interwiki, čímž by zúžil výběr potřebných stránek.

Při té příležitosti ještě připomínka: pokročilo nějak hledání vhodného interwiki bota pro projekty Wikisource? Editoři na jiných Wikisourcích na to občas kašlou a nedoplňují interwiki do všech verzí, kam by bylo třeba,a pravidelné procházení člověkem je při větším počtu stránek prakticky nemožné. Před časem jsem náhodou narazil na chybějící interwiki u některé přeložené básně a následně jsem (otravným, zdlouhavým) klikáním našel několik dalších, kde se někdo z jiné jazykové verze nenamáhal přidat na odpovídající stránku u nás odkaz na novou stránku na jejich projektu (já to dělám poctivě, a když přitom vidím potřebu doplnit odkazy i jinde, například rumunské interwiki na ruské wikisourci, tak tomu chvíli času věnuji). --Milda 16. 7. 2008, 18:48 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Zkategorizovat překlady - jistě, jasné pro. Někde jsem to stejnak už viděl, snad na en.source atd. Kdybych dostal nápad, jak a co, nebo něco našel, jistě se ozvu. Co se botů týče: ano, není to tak zběsilé (takže zase míň chyb...). Pokusím se oslovit Zumga z pt.source, zda se nepolepší, a jak jsem si všiml tak se tu nahlásila LadyInGrey z es.source novým botem, přeptám se. Jinak přirozeně, udělejme si vlastního bota, ehm. -jkb- 21:10, 16. 7. 2008 (UTC)

Řazení dle příjmení[editovat]

Vložil jsem dnes do textu poznámku [1], která je správná ale na druhé straně problematická tím, že pevné pravidlo pro rozhodnutí neexistuje. Abychom se vyhnuli tomu, že v nejasných případech nebude osoba tam, kde ji čtenář očekává a hledá, by bylo možno řadit takové osoby tak říkajíc "pod obojím" (což pak ale vylučuje použití defaultsortu). -jkb- 17. 8. 2008, 05:37 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Zrovna řeším, jak zařadit Autor:Jan z Hvězdy (pseudonym, pod kterým téměř výhradně publikoval obrozenecký kněz Jan Jindřich Marek). Podle návodu na Wikisource:Kategorizace dokumentů#Abecední řazení v kategoriích dle příjmení by to mělo být „Hvězdy, Jan z“, ale Národní knihovna a Kramerius řadí „z Hvězdy, Jan“. Asi se tedy přidržím katalogu a bude vhodné, pokud se podaří najít dostatečně autoritativní zdroj pro některou z variant, patřičně upravit odkazovaný návod. --Milda 16. 9. 2008, 19:54 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Kategorizace sbírek a/nebo jejich částí?[editovat]

Je vhodné kategorizovat sbírky či raději jednotlivé části? Nebo obojí? Mám dojem, že se tu vyskytují všechny myslitelné přístupy - Ottův slovník naučný je zařazen jen jako celek, jednotlivá hesla nejsou kategorizována vůbec (dokonce ani tématicky, což si myslím by bylo krajně žádoucí...); Bible kralická má naopak vlastní kategorii, do níž jsou zařazeny jednotlivé knihy. Erbenova Kytice z pověstí národních má jednotlivé části řazené v (přeplněné) kategorii Kategorie:Části, jinak nikde; Erbenovy pohádky mají vlastní kategorii a v "Částech" nejsou. U víceúrovňově členěných dokumentů je to ještě komplikovanější. Co je tedy správně? --Shlomo 31. 8. 2011, 18:50 (UTC)Odpovědět[odpovědět]