Diskuse k Wikizdrojům:Autorské právo

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ediční úpravy[editovat]

Zajímalo by mě, jak je to s tou 'ediční úpravou' nakladatelství v nějakém PD textu - kdy ta práva vyprší (podle čeho se to řídí - podle data vydání?)? (To třeba kvůli té Kytici - asi bych si pro jistotu došla najít nějaké starší vydání).--Flambelle 15:40, 15. 5. 2006 (UTC)

Zásadně: to není jasné. Já našel pár poznámek na de.wiki a en.wiki, dal jsem par otázek a dostal vyhýbavé odpovědi. Zřejmě:
  • v každém státě se rozhoduje možná jinak
  • a i tak je to na ostří nože, jednou tak a po druhé tak
Napřed by bylo nutno definovat, co je redakční úprava, která vyvolává nové autorské právo, a to zřejmě neexistuje nebo je sporné. Čili každý se může pokusit argumentovat a doufat, že soudce rozhodne tak a tak. Čili: pouhé přeformatování (rozdělím dva odstavce do tří) nebude moc tvůrčí. Přeformulování středověkého textu do moderní češtini dle pravidel 1997 možná snad tak trochu. Dle toho.
Proto: mám text, dejme tomu modlitbu AAA, vzniklou 1500. Je otištěna v internetu bez udání zdroje, je otištěna v publikaci z roku 2001, také pak z roku 1968. A za rohem je kostel, kde na lavicích leží zpěvníky z roku 1910 (bez autora, tedy kolektivní dílo, kde úmrtí autora nehraje roli). Co vezmu jako a nahlásím jako zdroj???. -jkb- 18:41, 15. 5. 2006 (UTC)

Citáty a sbírky citátů[editovat]

Moje rešerše na dewiki, proč německá Wikiquote zrušila stránku s citáty E. Kästnera, přinesla zajímavé závěry:

  • nejedná se o použití citátů, které je stále volné, ale o tzv. sbírku citátů - souhrně viz de:w:Zitatensammlung
  • nevhodnost jejich použití zjistil spolkový soud rozhodnutím Bundesgerichtshof 22. September 1972 (Az. I ZR 6/71 = GRUR 1973, 216 - Handbuch moderner Zitate), platné dodnes
  • toto potvrzuje i dobrozdání německých právníků pro německou nadaci Wikimedia Deutschland - meta:Rechtsfragen März 2005
  • další novelizace německého aut. zák. to má údajně modifikovat v tom smyslu, že nekomerční sbírky citátů budou povoleny

Zde bude nutno ještě přezkoušet:

  • je-li praxe v Německu aplikovatelná na ČR (prozatím se nejedná o německý Autorský zákon, ale o rozhodnutí soudu, což ovšem v rámci EU nemá tak velkou váhu) - význam pro překlady
  • existují-li v zákonech, rozsudcích atp. v ČR odpovídající pasáže

Prozatím to pro Wikisource nemá významu (a musím zde ještě upřesnit), přesto zajímavý aspekt. -jkb- 08:00, 29. 5. 2007 (UTC)


No dobře, jsme o kousek dál. Z odpovědí na de.wiki vyplývá, že rozhodnutí německého nejv. soudu je zřejmě platné i v rámci EU (přinejmenším) - rozhodnutí platí momentálně v Německu, ovšem česká či jiná Wikiquote s citáty např. E. Kästnera může být žalována jednoduše zde v Německu, protože česká či jiná Wikiquote je zde (v Německu) na internetu k mámí, a tedy může být i odsouzena. Takže: oni dědicové E. Kästnera mají pravdu, a sice nejen co se týče de.wikiquote, ale i co se týče citátů na jiných jazykových verzích wikiquote. -jkb- 15:52, 29. 5. 2007 (UTC)

Vzhledem k tomu, že odkaz sem byl na cs wiki hozen bez jakéhokoli kontextu, mohu se jen dohadovat, o co šlo. Každopádně: nekomentované sbírky citátů nějakého dosud chráněného (např. žijícího) autora jsou porušením autorských práv i podle běžného výkladu českého autorského zákona. Tedy např. toto IMHO porušuje český autorský zákon. --Mormegil 21:39, 1. 6. 2007 (UTC)
Šlo o to, že jsem při doplňování interwiki nové stránky na Wikicitátech narazil na německou stránku q:de:Erich Kästner, kde bylo upozornění, že dle vykonavatele závěti si prý Kästner nepřál být citován. Neznaje německy, požádal jsem -jkb- (jakožto kolegu s dobrou znalostí němčiny) o přečtení diskuse a její krátké shrnutí.
@Mormegil: Můžete, prosím, více rozvést svůj předchozí příspěvek? Co je komentovaná sbírka citátů, jak by měla stránka q:Jiří Suchý vypadat, aby autorský zákon neporušovala, případně proč u Wikicitátů to porušení AZ je a u knih, které také jsou pouhou sbírkou citátů bez uvedení zdrojů, z nichž u některých autorů citátů ještě majetková práva k dílům nevypršela, to porušení AZ asi není, když mohou být vydávány, prodávány a ve veřejných knihovnách půjčovány? Případně můžeme diskusi přesunout na Wikicitáty:Pod lípou. --Milda 06:13, 2. 6. 2007 (UTC)

Ano, že se to tu objevilo byla jen čirá náhoda, reagoval jsem na Mildovu otázku na IRC; navíc jde o problém, který se Wikisource netýká snad ani okrajově, takže z nás nebyl ani jeden schopen ihned to vysvětlit. Ale mělo by to být diskutována na Wikicitátech, kde jsem na to již upozornil (q:Wikicitáty:Pod lípou#Sbírky citátů), protože se zdá, že tam takových stránek bude povíceru. -jkb- 10:49, 2. 6. 2007 (UTC)

Diskusi jsem přesunul a reakci jsem napsal na Wikicitáty. --Mormegil 07:34, 7. 6. 2007 (UTC)

Samizdat?[editovat]

Na stránce se píše ...jsou chráněné texty, pokud není stanoveno jinak, i když jejich autoři resp. zastánci v období jejich činnosti přímo a výslovně žádali o jejich šíření. Tak mám dotaz, jak je to se samizdatovámi texty předlistopadového období? Pokud byly šířeny strojopisnými opisy a jejich autoři jsou známi a dají k tomu souhlas, pak mohou být tato díla umístěna na Wikisource jakožto díla již jednou publikovaná? --Kychot 10:23, 17. 4. 2008 (UTC)

Pravdu díš: „... a jejich autoři jsou známi a dají k tomu souhlas ...“. Jinak je to sporná otázka (texty opozice, ale i stranické texty ap.), snažil jsem se to řešit, viz w:Wikipedie:WikiProjekt Autorské právo/Nezodpovězené otázky, ale nějak to uschlo. -jkb- 10:35, 17. 4. 2008 (UTC)

Díla politických stran[editovat]

Má úprava textu stránky vznikla na základě konzultace s advokátní kanceláří, kterou zprostředkovala Wikimedia ČR. Součástí dotazu byla i otázka, zda díla politických stran (například programy) jsou chráněna, speciálně pak produkty totalitní KSČ. Zestručněná odpověď zní, že chráněna jsou a bez explicitního povolení je tudíž nelze užívat. Bohužel. --egg 8. 1. 2009, 15:05 (UTC)[odpovědět]

Fyzikální aj. tabulky[editovat]

Zajímalo by mě, jestli existuje nějaká autorskoprávní ochrana takových děl, jako jsou různé matematické, fyzikální a chemické tabulky, třeba periodická soustava prvků apod. Nejde o nějký zvláštní design, ale třeba o takový prostý fakt, že každou chvíli někdo vydá třeba tu periodickou tabulku prvků, či přehled fyzikálních konstant apod., a otázka je, od koho to "obšlohnul" a od koho zase ten "někdo" atd. Přijde mi, že by to musel být nějaký téměř nekonečný řetěz porušování autorských práv, kdyby taková práva v takovýchto případech existovala. Jak se tedy takové věci řeší? --Kychot 1. 2. 2009, 20:45 (UTC)[odpovědět]

Autorský zákon k tomu říká v § 2 toto: (6) Dílem podle tohoto zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Lze tedy vycházet z toho, že pokud periodickou tabulku považujeme za objev nebo vědeckou teorii, respektive její ztvárnění jako grafické znázornění všeobecně známých informací, tak není dílem požívajícím autorskoprávní ochrany. Jinak se také dá použít úvaha, že každý, kdo má potřebné informace (zde seznam prvků dle protonového čísla a jejich periodicky se opakující vlastnosti), dospěje rutinně prováděnou činností ke stejnému výsledku – výsledná tabulka tedy není jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, což ale je nutnou podmínkou dle odst. 1 téhož paragrafu AZ. --Milda 1. 2. 2009, 21:30 (UTC)[odpovědět]

Index[editovat]

Co je myšleno tím indexem zakázané literatury? A zveřejněním jakých textů můžu spáchat trestný čin?  – Tento příspěvek přidal(a) 90.178.170.149, 27. 2. 2011, 09:53 SE(L)Č

Připojuji se k dotazu. Nejsem si jist, jestli to není je nějaké prosté převzetí pravidla odjinud. V opačném případě by asi stálo za to daný bod rozvést. Případně na daný index odkázat apod. Dovedu si třeba představit, že může být problematické sem vložit Mein Kampf nebo Konopnou kuchařku (matně si vzpomínám, že oboje u soudu nakonec prohrálo), ale "indexu zakázaných textů pro mladistvé" nerozumím.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 27. 2. 2011, 16:41 (UTC)[odpovědět]
Tato pasáž pochází z dubna 2006 (tedy pár dní po založení projektu), a diskuse k tomu se vedla nespíš ani ne zde, ale na WP. Pokud si vzpomínám, šlo a to, zda texty, odporující čs. zákonům o ochraně mladistvých, tu mohou být nebo ne. Pokud si vzpomínám, otázka kde jsou servery a kam projekt vlastně patří a podle kterých zákonů se tedy obsah projektu snad bude posuzovat tenkrát nehrály žádnou roli. Formulace tedy odpovídá stavu (ne)diskuse ze začátku dubna 2006, kdy bylo nevyřízeno mnoho důležitějších věcí. -jkb- 27. 2. 2011, 17:37 (UTC)[odpovědět]
P.S. Tak zde se diskutovalo až tak od 2007, tedy s někým jsem o tom mluvil nejspíš na irc; o jaké zákony mělo jít nevím, z čs. zákonů znám tak § 109 (opuštění republiky) a § 269n. (nenastoupení služby v ozbr. silách), podle kterých jsem byl odsouzen :-), o mladistvých nic. -jkb- 27. 2. 2011, 17:53 (UTC)[odpovědět]

Ve světle výše uvedeného tedy navrhuji celý bod Index zakázaných textů pro mladistvé odstranit.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 2. 3. 2011, 13:28 (UTC)[odpovědět]

Nota bene mi teď ještě došlo, že stánka se jmenuje Autorské právo, nikoliv třeba Podmínky pro zařazení díla, tedy obsahová (ne)legálnost vůbec není na této stránce relevantní.
Danny B. ( diskusemail přehled příspěvků ) 2. 3. 2011, 14:54 (UTC)[odpovědět]

Pro mne za mne, měl bych na to dnes asi odlišný názor než tehdy, ale pořešte to ještě i ostatní; já bych nerad, aby tu po mne musel zas někdo uklízet resp. provádět "de facto nápravu činnosti -jkb-" :-) (i když by si mohl snad zamést před svým vlastním prahem - při obnovování některých údajně mnou omylem smazaných textů s výslovným zdůvodněním obnovení "je to zde povolený citát" si asi nepřečetl dosud platné doporučení o tom, že zde citáty = fragmenty povoleny nejsou - [1], [2], a hlavně [3], takže se dosud jedná, tak jak jsem odůvodnil smazání, o copyvio, nebo se změní doporučení / směrnice / ...). Zdraví -jkb- 2. 3. 2011, 15:35 (UTC)[odpovědět]
P.S. Jo, ono se to sice aut. práva taky trochu týká, ale pokud by to tu vůbec mělo být (ať již tak či tak formulované), tak spíš na Wikizdroje:Co jsou Wikizdroje#Co Wikizdroje nejsou. -jkb- 2. 3. 2011, 15:45 (UTC)[odpovědět]