Dějiny Těšínska/Jak vzniklo knížectví těšínské

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Jak vzniklo knížectví těšínské?
Autor: František Sláma
Zdroj: SLÁMA, František, Dějiny Těšínska
Online na Internet Archive
Vydáno: Praha, Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, 1889. s. 11 – 13.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Těšínsko, Bitva u Lehnice, Měšek I. Křivonohý, Měšek II. Opolsko-Ratibořský

Synové Vladislava v cizině zemřelého navrátivše se z vyhnanství, rozdělili se o země svého otce. Boleslav Dlouhý dostal Opolsko a Vratislavsko, Mečislavovi dáno Ratibořsko a Těšínsko. Poněvadž Mečislavovi připadlo později též Opolsko, psal se knížetem opolským.

Mečislav zemřel 16. května 1221 a je praotcem pozdějších knížat těšínských z rodu Piastova. Za jeho syna Mečislava II. přihnaly se divoké hordy tatarské z Polska do Slez, vraždily lid a všecku krajinu strašně plenily. V prvních dnech měsíce ledna r. 1241 Tataři objevili se před Ratiboří a obléhali město a zámek, vrhajíce tam zkázonosný oheň. Obyvatelstvo bránilo se udatně, a diví Tataři odtáhnouti musili s nepořízenou. V březnu na to pokoušeli se dostati se za Odru, posádka ratibořská však učinila na ně výpad a zahnala je. Kníže Mečislav táhl za nimi. Spojiv se později s vojskem polským, nečekal příchodu blížících se vojů českých, které uhněteným bratřím křesťanským a slovanským na pomoc vedl král Václav. Čechové byli vzdáleni již jen na den pochodu od vojska polského a slezského, avšak křesťané nedočkali příchodu Čechů, nýbrž dali se s Tatary do boje u města Lehnice. Mečislav Opolský bohužel v boji tomto se nevyznamenal; první prchal z bojiště a velký tím zmatek ve vojště způsobil. Zdálo se mu totiž, že cizí nějaký muž, který běhal v polském táboře, volá: „Zachraň se, kdo můžeš!“ Mečislav uposlechnuv této rady cizího muže, strhl za sebou i jiné bojovníky křesťanské a nastalo velké zděšení mezi křesťany. Vojsko křesťanské bylo poraženo na hlavu a všickni skoro vojevůdci polští našli tam smrt; tisíce mrtvol křesťanských pokrývalo bojiště, jen zbytkové utekli se do opevněného města Lehnice. Kdyby nebyl se přiblížil český král Václav se svým vojskem, aby krutě pomstil porážku křesťanskou na Tatarech, Slezsko by bývalo vydáno dalšímu strašnému plenění divokých hord tatarských.

Mečislav II. Opolský zemřel roku 1246. Poněvadž nezůstavil po sobě potomků, ujal se vlády v Opolsku jeho bratr Vladislav, zakladatel kláštera orlovského na Těšínsku. Po smrti Vladislavově (1282) Opolsko rozdíleno na čtyři knížectví. Při tomto dělení Těšínsko stalo se samostatným knížectvím a připadlo jednomu ze čtyř synů Vladislavových: Mečislavovi.