Přeskočit na obsah

Cesta kolem měsíce/Předmluva

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Předmluva
Autor: P. R.
Zdroj: Cesta kolem měsíce. Praha: nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých, 1870. s. 3–4.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 140

Francouzská literatura obsahuje velmi četné spisy obsahu zábavného a spolu poučného v oboru přírodních věd.

V novější době věnoval se zvláště spisovatel Jules Verne s velkým úspěchem tomuto odvětví literatury a uveřejnil celou řadu cestopisných a přírodoskumných knížek, nepsaných s tak dobrou znalostí věci a s tak zábavným humorem, že našly všeobecné obliby.

Dva z jeho spisu jednají o měsíci; jeden má název: Cesta do měsíce, a druhý: Cesta okolo měsíce.

Na základě žertovné smyšlenky vypravuje spisovatel výsledky novějšího skoumání měsíce spůsobem velmi zajímavým a spolu tak poučným, že každému, kdo je milovníkem lehkého čtení přírodoskumného, spisy tyto zvláště odporučiti se mohou.

Oba jmenované spisy, jmenovitě druhý použity jsou při sepsání této knížky. Spůsob vypravování, pokud se žertovné stránky týká, jest zachován; jen ve věci samé staly se značné změny a doplňky dle novějších spisů o měsíci jednajících, a použito jest k tomu konci zvláště pěkné populární knihy: Der Mond (1856) od J. F. Schmidta, nyní hvězdáře v Athénách, a výtečného pojednání prof. Dr. Vojtěcha Šafaříka: Něco o luně, v časopisu Musea král. českého 1865 uveřejněného.

Ctěným členům „Matice lidu“ odporučuje se pak zvláště, by před přečtením této knížky do rukou vzali malou astronomii pod názvem: O soustavě sluneční od prof. dr. F. J. Studničky co 5. číslo (1867) v řadě matičných knih uveřejněnou, a by odstavec o měsíci (str. 56. až 77.) pozorně přečtli; budeť jim pak snadno, žertovné domysly této knížky rozeznati od podstaty přírodoskumných a hvězdářských výsledků a porozuměti velkému množství nových výkladů, které v ní obsaženy jsou.

V Praze, dne 1. máje 1870.

P. R.