Bible svatováclavská/3. Janova

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Třetí epištola svatého Jana Apoštola.

Kapitola jedinká.[editovat]

I. Sv. Jan chválí Gája, svého přítele, proto že se laskavým k hostem a k příchozím ukazuje. 1. — II. Naproti tomu haní nevlídnost, skrbnost a vysokomyslnost Diotreffovou, že netoliko sám nehostí věrných příchozích, ale také ty, kteříž to činí, z církve vylučuje. 9. — III. Demetria jak z obecní pověsti, tak z vlastního zkušení chválí, a oznamuje, že se brzo s Gájem shledá. 12.

Gájus nějaký pro svou přívětivost schválen.
1 Starší Gájovi nejmilejšímu, kteréhož já miluji v pravdě.
2 Nejmilejší, ve všech věcech modlím se, abys šťastně chodil a zdráv byl, tak jakž se šťastně vede duši tvé.
3 Zradoval sem se velice, když přišli bratří, a svědectví vydávali o tvé pravdě, kterak ty v pravdě chodíš.
4 Nemámť větší milosti nad tu, než abych slyšel, že synové moji chodí v pravdě.
5 Nejmilejší, věrně děláš, cožkoli činíš bratřím, a to přespolním,
6 kteříž svědectví vydali o lásce tvé před obličejem církve; kteréžto dobře čině, doprovodíš, jakž sluší na Boha.
7 Neboť pro jméno jeho vyšli, nic od pohanů nevzavše.
8 My tedy takové máme přijímati, abychom byli spolu-dělníci pravdy.

Diotreffes v pejše shledán.
9 Byl bych[red 1] snad psal církvi, ale ten, kterýž chce míti prvotnost mezi nimi, Diotreffes, nepřijímá nás.
10 Protož přijdu-li[red 2], připomenu jeho skutky, kteréž činí, zlostnými slovy tlachaje proti nám; a jako by na tom dosti neměl, ani sám nepřijímá bratří; a těm, kteříž přijímají, brání, a z církve (je) vylučuje.
11 Nejmilejší, nenásledůj zlého, ale což dobrého jest. Kdož dobře činí, z Boha jest; kdož zle činí, neviděl Boha.

Demetriovi pravda svědectví dávala.
12 Demetriovi svědectví se vydává ode všech, i od samé pravdy; ano i my svědectví (o něm) vydáváme; a víš, že svědectví naše pravé jest.
13 Mnohoť sem měl tobě psáti, ale nechtěl sem černidlem a pérem psáti tobě.[1]
14 Mámť pak naději, že tě tudíž uzřím, a usty k ustům mluviti budeme. Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdraviž přátel ze jména.


  1. 2. Jan v. 11. [má být 12.]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. orig. Bylbych
  2. orig. přijduli