Bhagavadgíta/Nejvyšší podstata bytí

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Bhagavadgíta
Podtitulek: Nejvyšší podstata bytí
Autor: Véda Vjása
Krátký popis: Kršna vysvětluje: „ten, kdo mě poznal jako purušóttama se nedal oklamat, stal vševědoucím a je mi oddán celým svým srdcem“.
Původní titulek: Purušóttamajógó
Zdroj: Bhagavadgíta chapter 15
Licence: PD old 70
Překlad: Vladimír Hubený
Licence překlad: CC0
OTRS ticket 2008022210007997 , nepřeložené výrazy vysvětleny v redakčních poznámkách
15.1 – 15.3 Strom života

Kršna vysvětluje: O stromu ašvattha[red 1] se říká, že je nezhubitelný protože má kořeny nahoře i dole a jeho listy jsou chvalozpěvy vědění. Ten, kdo to chápe je znalcem véd. Je rozvětvený nahoře i dole a je vyživován gunami.[red 2] Objekty smyslů jsou jeho pupeny a dole rozvětvené kořeny dávají vzniknout koloběhu příčin a následků lidského života. Nikdo nezná jeho opravdovou podobu, ani jeho počátek, ani jeho konec, ani to, co ho udržuje.

15.3 – 15.5 Odhalení klamu života

Tento pevně zakořeněný ašvattha je možné rozštěpit mocným mečem oddanosti.Tento záměr by měl mít každý, kdo ke mně směřuje a nikdy se neohlížet zpět, neboť v tomto puruša, který je mým úkrytem je tento i prvotní svět. Ti, kdo jsou zbaveni smyslnosti a klamu a zvítězili nad hříšným lpěním, zbavili se všech tužeb a jsou oddáni átma, osvobozeni od protikladů známých jako radosti a strasti; tito neoklamaní dosáhnou věčné tat.[red 3]

15.6 – 15.15 Odhalení nejvyšší podstaty života

Ani slunce, ani měsíc, ani oheň nezáří, ale odráží jenom zář tat. Kdo k tat dospěl, nevrací se zpět, tat je mé nejvznešenější sídlo. I zlomek mé bytosti zrozený v živých bytostech je věčný a přitahuje k sobě pět smyslů a šestou mysl, které jsou uvězněny v prakrti. Tak jako vítr odnáší vůně, tak věčný íšvara vstupuje do těla a odnáší (smysly a mysl), když opouští tělo. Neboť je součástí sluchu, zraku, hmatu, chuti, čichu a také mysli, aby se těšil z jejich objektů. Oklamaní nevidí jak přechází z těla do těla, jak v něm sídlí a jak se těší ze hry gun. Jen ti, jejichž oko moudrosti je otevřené, ho vidí. Také ho vidí jógíni, sjednoceni se sama sebou. Ale nevidí ho ti, jejichž mysl je neklidná a nevědomá sama sebe. Věz, že jsem nádherným světlem slunce, které osvětluje celý svět, jsem nádherným jasem měsíce a nádhernou září ohně. Jsem životní silou půdy, která podporuje všechny bytosti a vyživující šťávou (sóma) všech rostlin. Jsem vaišvánara[red 4]všech živých bytostí. Jsem jejich vdechem a výdechem a stravuji čtyři druhy potravy[red 5]. Moje sídlo je v srdcích všech bytostí, zůstávám ikdyž zmizí paměť a poznání. Jsem ten kterého je možné poznat z véd. Jsem tvůrcem védánty a jsem také věděním všech véd.

15.16 – 15.16 Odhalení dvou podob života

Je řečeno, že každá bytost na tomto světě má dvojí (podobu) – pomíjející a nepomíjející. Ta pomíjející je celý tento proměnný svět a ta nepomíjející je neprojevená.

15.17 – 15.20 Odhalení nejvyšší podstaty bytí

Ale jiný než tyto (dvě podoby) je svrchovaný pán puruša, kterému říkáme paramátmá.[red 6] Je to nezhubitelný íšvara, který prostupuje a udržuje všechny tři světy.[red 7] Protože je mimo pomíjivé i mimo nepomíjivé, je uznáván ve všech světech i ve védech jako purušóttama.[red 8] Ten, kdo mě poznal jako purušóttama, se nedal oklamat, stal vševědoucím a je mi oddán celým svým srdcem, ó Bhárato. Tímto jsem ti odhalil to největší tajemství, ó bezúhonný, kdo mu porozumí stane se moudrým a splnil tím všechny své povinnosti, ó Bhárato.

Zde končí patnáctý zpěv nazvaný: Nejvyšší podstata bytí

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí. Poznámky vysvětlují nepřeložené sanskrtské výrazy v textu.

  1. Ašvattha – Ficus religiosa (fíkovník se vzdušnými kořeny)
  2. Slovo guna znamená doslovně provaz. Existují tři guny (tři kvality hmotné přírody) – čistota (sattva), vášeň (rajas) a nevědomost (tamas), které člověka poutají k přírodě jako tři silné provazy. Následkem toho se hmotný svět klamu (máji) někdy nazývá trai-guna-mají. Všechno v hmotném světě pochází ze vzájemného působení všech složek přírody. Guny jsou základní prvky, které se slučují v různých proporcích a vytvářejí všechny objekty světa.
  3. Tat – To
  4. Vaišvánara – oheň života
  5. Čtyři druhy potravy: 1. potrava, získaná jídlem a rozmělňováním v ústech (hakšjam), 2. kapaliny získané pitím (hodžjam), 3. substance získané lízáním (lehjam), 4. pevné částice získané spolknutím (čošjam).
  6. Paramátmá – universální vědomí
  7. Tři světy – huh, huvah, svah (svět, mezisvět, nebe)
  8. Purušóttama – nejvyšší podstata bytí