Články ze Slovana/Pozorovatel politický (43)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pozorovatel politický
Autor: Karel Havlíček Borovský
Zdroj: citanka.cz
Vydáno: Slovan, 1850 - 1851
Licence: PD old 70

H. B. „Kdykoli vlci se odívají do rouna ovčího, cítí svou vlastní slabost. Nová historie Evropy to dostatečně ukazuje!“ - praví Lloyd ku konci jednoho svého úvodního článku. Na koho by se asi dala nejlépe tato pravdivá sada obrátit?

- Ve Freiburku ve Švýcařích byla nedávno revoluce. - Vida, zase již revoluce, pořád jen samé revoluce v těch svobodných zemích! řekne mnohý přítel pokoje a pořádku! Ale pomalu, brachu, tuto revoluci způsobili tam právě „dobřesmýšlející“, reakcionáři se srotili a chtěli svobodné zřízení kantonu mocí zbraně zrušit, protože to na sněmích nemohou provésti. S velikou jistotou se jistý biskup za původce pokládá. Ale špatně vypadla ta jejich revoluce, vtrhli do města nenadále, zmocnili se několika ulic a zbrojnice, ale měšťanstvo se sběhlo se zbraní a vyhnalo a pochytalo reakcionářské buřiče. Prohlášeno jest obležení, ale - teď přijde vlastně to nejhlavnější - hned druhého dne zase obležení se vyzdvihlo, poněvadž přestalo nebezpečí!

- Náš pan ministr osvěty hrabě L. Thun nedávno vydal skrze evangelickou konsistoř rozkaz, že katolický kněz, byť by i katolickou víru opustil, přece slib coelibatu až do smrti držeti musí a že manželství jeho neplatné jest. Celý svět se divil tomuto rozkazu pana ministra a nyní se bude diviti ještě více, když se dozví, že i církevní časopisy jmenovitě „Neue Sion“ tento rozkaz hr. Thuna neschvalují, nazývajíce jej násilím přesvědčení učiněným, kterýmž se vláda činí sama vykladačem dogmatiky a morálky. Neue Sion praví: že kněz katolický, vystoupna z katolické víry, stane se svobodným občanem, a zbaven nemá býti nijakého práva, ostatním občanůin příslušícího a vyzývá dokonce biskupy, aby protestovali proti takovému nepovolanému vkročování státní moci do záležitosti víry. - Ejhle! tedy náš pan ministr osvěty více činí než církevníci sami žádají!

- Že naše vláda opravdu hodlá do Uher hodně Němců nasídliti, o tom proskakují leckde patrné důkazy. Jednání takové dalo by se - ze státního stanoviska - jen tenkrát ospravedlniti, kdyby vláda naše jistotu měla, že svou německou centralisaci provede. Pak by ovšem takové kolonie velice jí nápomocny byly. Jest ale nade všechnu pochybnost u všech lidí, kteří nejsou pouze pochlebníci, že žádným způsobem system německé centralisace v Rakousích dlouho nevytrvá. Pak ale jest taková kolonisace velice nebezpečná a škodlivá jak pro tyto kolonisty, tak i pro národy uherské, mezi kterými se jen tímto ještě sváry rozmnožují a konečně i pro vládu, která si takovouto strakatinou řízení zemí (při rovnoprávnosti) skoro nemožné činí.

- Const. Blatt přináší z Brna zprávu, že se v Tišnovicích následkem missionářů tři lidi - stařec a dvě ženské - zbláznili! - Inu ovšem, kdo již na tomto světě rozumu pozbude, má nebe zcela jisté proto, že v bláznovství již se mu žádný hřích připočísti nemůže.