Zpěvník Českobratrské církve evangelické/Ó ujmi ruku moji

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ó ujmi ruku moji
Autor: Julie Hausmannová
Zdroj: . Zpěvník Českobratrské církve evangelické, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1940 CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „ZDROJ“ (zdroj této kopie díla)
Licence: PD old 70
Překlad: Josef Baštecký
noty dle vydání zpěvníku z roku 1923, jako autor hudby uveden B. Silcher, 1842 (tj. w:Friedrich Silcher)

 1. Ó ujmi ruku moji a veď mne sám, na cestě zde a v boji ať neklesám! Já nevím sobě rady, ó Pane můj; ty sám mne proveď všady, vždy při mně stůj!
 2. Na milost tvou se spouští mé srdce již; ty rájem veď neb pouští, je spokojíš. U noh tvých sedě, Pane, na každý den, nechť stane se, co stane, chci věřit jen.
 3. Bychť pak i nezřel rámě, jímž Pán mne ved, vím přec, že nenechá mě, že kráčím vpřed. Ó veď mne tedy, Pane, ó veď mne sám, až tam má noha stane, kde zaplesám.

Julie Hausmannová (1826–1901).


\version "2.14.2"
\header {
tagline = ##f
}
\paper {
raggedright = ##t
raggedbottom = ##t
indent = 0\mm
}
predznamenani = { \key f \major \time 4/4 \partial 4 }
hudba = {
 \new PianoStaff 
  <<
 \language "deutsch"
  \new Staff = horni { 
  \override Staff.BarLine#'allow-span-bar = ##f
	<< \new Voice = "prvni" {\voiceOne << \predznamenani \relative c'' { \repeat volta 2 { c4 | d c b a | a2 g4 a | b2 c | a h4\rest \break}
															a | g c h d | c4.( d8) e4 f4 | e2 d2 | c2 h4\rest c4 \break
															f4 e8 d8 c4 c4 | d2 c4 b4 | a4( b2) g4 | f2 h4\rest s4|}>>}
 \new Voice = "druhy" {\voiceTwo <<\predznamenani \relative c' { \repeat volta 2 {f4 | f f g f | f2 e4 f |g2 g| f s4}
															f4 | g g g g | g2 g4 a | g2 f2 |e2 s4 e4 |
															f4 f f f | f2 f4 g4 | f4( g2) e4 | f2 s4 s8}>>}
	>>
  }
  \new Lyrics \lyricsto "prvni" { Ó uj -- mi ru -- ku mo -- ji a veď mne sám, Já ne -- vím so -- bě ra -- dy, ó Pa -- ne můj; Ty sám mne _ pro -- veď vša -- dy, vždy při mně stůj! }
  \new Lyrics \lyricsto "prvni" { na ce -- stě zde a v_bo -- ji, ať ne -- kle -- sám! }
  \new Staff = dolni { \clef bass 
	<< \new Voice = "treti" { \voiceOne << \predznamenani \relative c' { \repeat volta 2 {a4 | b c c c | c2 c4 c | d2 c | c c,4\rest}
														c'4 | c e d h | c4.( h8) c4 c | c2. h4 | c2 d,4\rest c'4
														c4 b a c |b2 a4 d4|c2( g4) b4 | a2 d,4\rest s4 |}>> }
 \new Voice = "ctvrty"{ \voiceTwo << \predznamenani \relative c' { \repeat volta 2 {e,4 | b' a e f| c2 c4 a'| g2 e | f s4}
 f4 | e c g' f | e4.( d8) c4 f | g2 g2 | c,2 s4 b'4
 a4 b4 f a| b2 f4 b,4 | c2 c2 | f2 s4 s 4}>>}
 	>> 
  }
 >>
 } 
\score {
 \hudba
 \layout {}
}
\score {
 \unfoldRepeats{
 \tempo 4 = 100
 \hudba
 }
 \midi { }
}