Ze žní vzejde chléb nám všem

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Ze žní vzejde chléb nám všem
Podtitulek: Projev předsedy vlády k žňovým pracím.
Autor: Alois Eliáš
Zdroj: Národní listy, roč. 80, č. 213. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 08. 08. 1940
Licence: PD old 70

ČTK. — Praha, 7. srpna. — Předseda vlády Ing. Eliáš pronesl v úterý 6. srpna večer do Českého rozhlasu tento projev:

Spoluobčané!

Před rokem obrátil se k Vám v městech i na venkově pan státní president před zahájením žňových prací výzvou, aby se stalo úkolem nás všech sklidit do posledního zrna, co naše půda dává svému lidu. Měl tehdy na mysli zdůraznění spojitosii národa s půdou.

V těchto dnech opětně nastala doba žní, jejichž význam je tím význačnější, že jsou to prvé žně válečné.

Oceňuji vytrvalou práci našich zemědělců, kteří přes nepřízeň přírody u vědomí národní odpovědnosti obdělali sebemenší část půdy a úspěšně svádějí pro celý národ důležitou bitvu o zrno, prokazujíce, že náš národ je si plně vědom úkolů pracujícího zázemí ve spolupráci se statečně bojující armádou Říše. Tato skutečnost spolu s pracovním výpočtem všech vrstev našeho národa není zajisté bez významu, neboť touto prací aktivně jsme se přiřadili svou účastí na velkém zápase, který za nové a spravedlivější uspořádání Evropy vede Říše a její Vůdce.

V době války ukázalo se, jak je důležitá a významná spojitost národa s půdou a jak velký význam pro život národa má zemědělská práce. Této zákonité spojitosti jsme si zajisté všichni dostatečně vědomi, a proto je jen třeba, abychom u vědomí národní pospolitosti prokázali citové i pracovní účastí plné její opodstatnění. Nedostatek pracovních sil v zemědělství mohl by způsobiti, že by žeň nebyla včas, jak je toho potřebí, sklizena. Je národní povinností, aby každý podle svých schopností a možností přiložil ruku k dílu a pomohl při žňových pracích. Veřejné orgány, tělovýchovné a jiné instituce, studenti, úředníci i dělnictvo, k nimž všem se obracím, zajisté ochotně dají se k disposici a pomohou, kde toho bude třeba, aby naše bitva o zrno byla rychle a úspěšně skončena. S radosti konstatuji, že dnes se dobrovolně přihlásilo na výzvu Národního souručenství tisíce pracovníků, kteří prokazují, že náš národ je zcela účásten na zdárném splnění úkolu v této době tak významném.

Jsem si vědom, že v minulých letech byly uměle stavěny přehrady mezi venkovem a městem k naši vlastní škodě. Jsem rád, že ve všech nás ozval se přirozený hlas země, spojovaný s pojmem vlasti, a že bylo zničeno vše, co dosud bránilo vzájemnému dorozumění. Pracovní pomoc při žňových pracích dává možnost mnohé ještě vyrovnávat, co zůstalo dosud nejasným, a oceňovat zemědělskou práci a vyznám půdy, jak to přísluší jednomu ze základních kamenů hospodářské i politické výstavby našeho národního života, tak abychom mohli zcela splnit své dějinné poslání.

Je naší povinností spravedlivě posuzovat, uznávat a hodnotit práci dělníků půdy, neboť jenom ze vzájemného oboustranného pochopení rostou základní předpoklady naší národní pospolitosti. Jenom svou prací a správným zhodnocením svého postavení v Říši připravujeme si budoucnost, v niž všichni věříme. Národ, který si uvědomil a utužuje svou spojitost s půdou a její dějinné zákonitosti, připravuje nejlépe podmínky pro zdravý národní rozvoj.

Německý národ ukázal právě v posledních měsících celému světu, co zmůže národní soudržnost a obětavost; pro nás dnes práce žňové a zítra spravedlivé rozdělení výsledku sklizně jsou příležitostí a výzvou, abychom také my ukázali dostatek oněch dvou vlastností, soudržnosti a obětavosti, bez nichž žádný národ nemůže věřit ve svoji budoucnost.

Vlasti zdar!