Závišova píseň

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Závišova píseň
Podtitulek: Jižť mne všě radost ostává
Autor: Záviš ze Zap
Zdroj: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957; s. 394-396.
Národní knihovna České republiky
Vydáno: konec 14. století
Licence: PD old 70

Jižť mne všě radost ostává[1],
jižť mé všě útěchy stanú[2].
Srdce túžebné[3] krvi plavá:
to vše pro mú milú žádnú[4].
Svýma zraky skrzě očko
silněť střielé v mé srdéčko,
bydlímť[5] u plamennéj túzě[6].
Muoj život v túhách nemáhá[7]:
to vše jejie krásadrahá
silněť mě k tomu připúzie[8].
Srdce bolí,
sílně ve krvi plavaje
i žádaje,
žádná, tvé milosti, ač[9] sě móže státi.
Jáť nikoli
živ nebudu na dlúzě
v té túzě,
kdyžť sě zmilitká[10] neráčí smilovati.
Túhať mě po nie[11], kdyžť na ni zpomenu,
div, žeť kdy nesplanu,
omdleje v túhách stanu[12]:
já pro ni v mé mladosti žalostívě zahynu.
Toť mé neštěstie, že byvše v radosti
i mám smutka dosti
od nevěrné milosti[13].
Ach žalosti! Chodím smutný vzdýchaje pro mú nevinu.
Jižť mé zpievanie
přestane nynie,
pyčtež[14] mne panny i vy, šlechetné panie,
žeť mi jest zahynúti pro milovánie.
Slunéčko vzchodí[15],
záře vychodí,
má zmilitká v mém srdéčku vévodí,
sílněť mi na mé mysli uškodí,
ač sě žádná nesmiluje.

Bych měl[16] na všem světě koho,
jenžť by mi pomohl túžiti,
měl bych utěšenie mnoho,
chtělť bych mu s věrú[17] slúžiti.
Jakož fénix oheň nietí[18],
tu kdež[19] chce svú mladost vzieti[20],
v ohniť vzhoří[21] v silné moci[22]:
taktéž muoj kvietek žádúcí
túžebný plamen horúcí
v srdci nietí ve dne v noci.
Z mé mladosti
jenž srdci túhy přeji
a nesměji[23]
pro zlých lidí strach nikomému[24] zjeviti.
V tejť žalosti,
jenž ji[25] nosím na útrobě[26]
a ve mdlobě,
najkraššie žádná, pro tě mi zahynúti.
Zbožnýť[27] má radost a já v truhlách vadnu,
to vše pro mú žádnú;
sám sebú nic nezvládnu,
juž pohřiechu nemámť nikdy nižádného utěšenie.
Toť jest má núzě, ach hrozný osude,
ktož tebe nezbude[28],
tenť žalosti nabude.
V srdéčku, žádná, pro tě já mám túžebné myšlenie.
Mého túženie
nemám umenšenie:
Pyč mne povětřie[29], pyč mne všecko stvořenie,
karbunkulus[30], zafier[31] i vše drahé kamenie,
slunce přestkvúcie
i vše na světě,
pyč mne lilium, pyč mne ruože i kvietie,
chceť mi má zmilitká mój živótek odjieti[32],
ač sě neráčí smilovati.

Orel divnú vášni[33] mievá,
své děti v slunce obrátí,
tuť je v té horkosti zhřievá,
davť jim v tu světlost hleděti.
Kteréž jasně vzřieti[34] nemóž
v slunce, toť sobě nespomóž[35],
ihned je z hniezda vyvrátí.
Takým orlem nazývám ji,
pro nižť srdcem v túhách lkaji,
strach mne[36], žeť mi život ztratí[37].
Ach, mé očko,
má útěcho, má radost!
Pro světlost,
jíž má najkrašší svietí, mosím túžiti.
Mé srdéčko
sě leká bez přěstánie
spadenie,
jakožto orlíček spadna, tuť mu jest strach mieti.
Jakožto lev, když koli svým hlasem zúpie[38],
své dietky vykúpí,
ihnedť jich smrt odstúpí[39],
já také boje sě smrti žádám promluvenie.
Labuť, divný pták, zpievá umieraje,
také já, smutný žák[40],
umruť v túhách zpievaje
pro mú milú žádnú, když sě neráčí smilovati nede mnú.
Ach, auvech, má milá,
již jsi mě umdlila[41]!
Ještě by[42] mě od smrti vykúpila,
by[43] se mnú jedinké slovce[44] promluvila.
Slunéčko stkvúcie,
ruože světlúcie[45],
srdce i tělo dávají v tvoje rucě,
duši mú porúčěji bohu milému,
ač mne neráčíš živiti[46].


 1. opouští
 2. přestanou
 3. toužící
 4. žádoucí, drahý
 5. jsem
 6. žalost, zármutek
 7. chřadne
 8. nutí
 9. jestliže
 10. milá
 11. toužímť po ní, rmoutím se
 12. zahynu
 13. lásky
 14. litujte
 15. vychází
 16. kdybych měl
 17. věrně
 18. rozněcuje
 19. když
 20. omládnouti
 21. vzplane
 22. prudce
 23. neodvažuji se
 24. nikomu
 25. kterouž
 26. na srdci
 27. bohatý, bohatě obdařený (láskou)
 28. nezbaví se
 29. vzduch
 30. tmavěčervený drahokam
 31. safír
 32. odejmouti
 33. obyčej, choutka
 34. vzhlédnouti
 35. není mu pomoci
 36. bojím se
 37. zničí
 38. zasténá, zařve
 39. od nich odstoupí
 40. student, klerik
 41. oslabila, učinila chorým
 42. bys
 43. kdybys
 44. slůvko
 45. zářící, zářivý
 46. zachovati při životě