Zákonník zemský království Českého/1892/8

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
Údaje o textu
Titulek: Nařízení ministra záležitostí duchovních a vyučování ode dne 27. prosince 1891, č. 17.713 z r. 1890, o tom, jaké míry všeobecného vzdělání třeba jest pro úřad rabína v Čechách.
Právní oblast: Veřejné právo
Platnost: České království
Zdroj: Österreichische Nationalbibliothek
Licence: PD CZ

Čís. 8
Nařízení ministra záležitostí duchovních a vyučování ode dne , č. 17.713 z r. 1890,
o tom, jaké míry všeobecného vzdělání třeba jest pro úřad rabína v Čechách.

Na základě § 11. odstavce 4. zákona, daného dne , zák. říš. čís. 57, vidí se mi naříditi takto:

§ 1.

Kandidáti pro úřad rabína v Čechách musí co do všeobecného vzdělání svého prokázati, že nejméně vyšší gymnasium úplně s dobrým prospěchem odbyli.

§ 2.

Israelitským funkcionářům náboženským, kteří nyní v Čechách zaměstnáni a ve vlastnosti jako rabínové ustanoveni jsou, anebo také jen ve vlastnosti jako učitelé náboženství samostatně vykonávají funkce rabinátní, prominut bude na základě předposledního odstavce § 11. dotčeného zákona zmíněný v § 1. tohoto nařízení průkaz všeobecného vzdělání za podmínkou, že ve vlastnosti jako rabínové, pokud se týče učitelé náboženství, již přede dnem prohlášení dotčeného zákona, to jest před 15. dubnem 1890, trvale ustanoveni byli, a že ustanovení jejich ve vlastnosti této státnímu úřadu duchovnímu oznámen a tímto úřadem buďsi výslovně potvrzeno, buďsi také jen bez námitky k vědomosti vzato bylo.

§ 3.

Naproti tomu musí všichni ostatní nyní ustanovení funkcionáři náboženští, kteří buďsi pod názvem rabínův, buďsi pod jakýmikoli jinými názvy samostatně vykonávají funkce rabinátské, chtějí-li dále úřadovati jako rabínové v Čechách, do šesti měsíců ode dne prohlášení tohoto nařízení v zákonníku zemském pro Čechy předložiti zmíněný svrchu průkaz o dosaženém vzdělání všeobecném, leč že by jim k dotyčné žádosti jejich průkaz ten po rozumu následujícího paragrafu prominut byl.

§ 4.

Místodržitel pro Čechy zmocňuje se tímto do ustanovení dalšího, aby kandidátům rabinátním v Čechách k účelu ustanovení jich rabíny tamtéž se vyskytujících se případech pozoruhodných na základě předposledního odstavce § 11. dotčeného zákona jménem ministra záležitostí duchovních prominul průkaz o dosaženém vzdělání všeobecném.

Gautsch v. r.