Zákonník zemský království Českého/1873/80

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
Údaje o textu
Titulek: Vyhlášení vydané od c. kr. místodržitele dne 14. prosince 1873, číslo 67377, týkající se zhotovení duplikátů israelitských knih matričních a jich uschování.
Právní oblast: Veřejné právo
Platnost: České království
Zdroj: Österreichische Nationalbibliothek
Licence: PD CZ

Číslo 80
Vyhlášení vydané od c. kr. místodržitele dne , číslo 67377,
týkající se zhotovení duplikátů israelitských knih matričních a jich uschování.

Jeho Excellence pan c. kr. ministr vnitřních záležitostí vydal po usnešení se s ministeriem duchovních záležitostí a vyučování, nehledě k vedení matrik týkajících se jiných vyznání náboženských a osob k nijaké víře se nehlásících, o něž tu činiti není, nařízení to, aby ti, kdož israelitské matriky vedou, počnouce sdělávali duplikáty všech zápisů v matriky i rejstříků hledacích a je každoročně a sice nejdéle do konce ledna každého roku pro předešlý rok nadřízenému politickému úřadu okresnímu, a v městech, které jsou opatřeny vlastními řády obecními, obecnímu úřadu zřízenému k vedení politických záležitostí, zasílali. Jmenovaní političtí úřadové chovejte duplikáty tyto bezpečným spůsobem a přesvědčte se příležitostně průbami, zdali s původními matrikami souhlasí.

Těm úřadům jež též oznámiti dodatná změnění a poznamenání, která zákonním spůsobem se stala.

Což podlé vynešení Jeho Excellence pana c. kr. ministra vnitra ze dne , čís. 14102, u všeobecnou vědomost se uvádí.

Místodržitel:
Svobodný pán Koller m. p.