Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
Údaje o textu
Titulek: Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Platnost: ČR
Původní znění: Zákon ze dne 28. června 2016 o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Zdroj: [1]
Účinnost od: 1. října 2016
Toto znění: 183/2017 Sb.
Licence: PD CZ
ZÁKON

ze dne 28.června 2016

o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Prodejní doba v maloobchodě a velkoobchodě

1) V maloobchodě a velkoobchodě[1] je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích[2]

a) 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
b) Velikonoční pondělí,
c) 8. květen - Den vítězství,
d) 28. září - Den české státnosti,
e) 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,
f) 25. prosinec - 1. svátek vánoční a
g) 26. prosinec - 2. svátek vánoční.

2) V maloobchodě a velkoobchodě[1] je zakázán prodej v den 24. prosince - Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin

3) Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování

a) prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,
b) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
c) lékáren,
d) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
e) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
f) maloobchodu a velkoobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí[3], nouzový stav[4], stav ohrožení státu[4] nebo válečný stav[4].
§ 2

Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

§ 3
Přestupky

1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje prodej v maloobchodě nebo velkoobchodě anebo prodej nebo výkup v provozovně uvedené v § 2 v době, kdy je jejich provozování zakázáno podle § 1 a 2.

2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 1000000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku uvedeného v odstavci 1 opakovaně, lze uložit pokutu až do výše 5000000 Kč.

3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce[5].

§ 4
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.


  1. a b Příloha č. 4 bod 48 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
  3. § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  4. a b c Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
  5. Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.