Zákon o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
Údaje o textu
Titulek: Zákon o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu
Podtitulek: (Nostrifikační zákon)
Autor: Národní shromáždění československé
Právní oblast: správní právo
Platnost: ČSR
Původní znění: 12/1920 Sb. z. a n.
Účinnost od: 10. ledna 1920
Zdroj: Částka II. Sb. z. a n. ročníku 1920, str. 13–14
Licence: PD CZ
logo Wikipedie   Hlavní článek v české Wikipedii
Zákon
ze dne 19. března 1923
o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu.

§ 1.[editovat]

Podniky, jež provozují výrobu neb dopravu v území československého státu, mají však sídlo (hlavní závod) mimo toto území, jsou povinny, vyzve-li je k tomu ministr, do jehož oboru působnosti podle předmětu svého provozování náležejí, přeložiti sídlo (hlavní závod) a hospodářské vedení do oblasti státu československého.

Ministr může, shledá-li toho potřebu, ustanoviti, že přeložení sídla (hlavního závodu) a hospodářského vedení se má státi do určité lhůty nebo do určitého místa.

Vyzvání ministrovo nahražuje schválení cizího státu, jehož po zákonu vyhledává změna stanov ve příčině přesídlení podniku. Vyzvané podniky nemusí se domáhati připuštění k provozování obchodů v tuzemsku, jehož podle zákonných ustanovení bylo by zapotřebí, a jsou vůbec sproštěny povinnosti, jež po zákonu mají splniti podniky cizozemské, aby mohly obchody v tuzemsku provozovati.

Předpisy o opovědích zůstávají v platnosti.

§ 2.[editovat]

Podnikům, které vyzvání v § 1 uvedenému v dané lhůtě nevyhoví, může ministr zakázati provozování výroby, dopravy nebo obchodů vůbec na území československého státu.

§ 3.[editovat]

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Jeho provedení ukládá se ministrům obchodu, financí, spravedlnosti, veřejných prací, železnic a vnitra.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Dr. Heidler v. r.
Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r.
Hampl v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Franke v. r.