Zákon, kterým se zřizuje druhá česká universita

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
Údaje o textu
Titulek: Zákon, kterým se zřizuje druhá česká universita
Autor: Národní shromáždění republiky Československé
Platnost: ČSR
Původní znění: 50/1919 Sb.
Účinnost od: 28. ledna 1919
Toto znění: 50/1919 Sb. (původní)
Zdroj: [1]
Licence: PD CZ
ZÁKON

ze dne 28. ledna 1919, čís. 50 Sb. z. a nař.,

kterým se zřizuje

druhá česká universita.

Na základě usnesení Národního shromáždění se nařizuje:

§ 1. V Brně zřizuje se československá státní „Masarykova universita“ o čtyřech fakultách: právnické, lékařské, přírodovědecké a filosofické.

§ 2. Fakulta právnická prvním ročníkem, fakulta lékařská prvním a druhým ročníkem budiž zřízena počátkem studijního roku 1919/20, fakulta přírodovědecká a filosofická nejpozději počátkem studijního roku 1921/22.

§ 3. Konečné umístění a výprava nové university, jejich všech ústavů a klinik ve vhodných budovách k účelu tomu vybudovaných staniž se nejdéle do roku 1930.

§ 4. Ministerstvo školství a národní osvěty se zplnomocňuje, aby vyslechnuvši poradní sbor pro vysoké školy při něm zřízený, vydalo pro dobu počáteční potřebná nařízení.

§ 5. Provedení tohoto zákona ukládá se vládě.

§ 6. Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy bude vyhlášen.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r. v zastoupení min. předsedy.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Rašín v. r.

Stříbrný v. r.

Habermann v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

Staněk v. r.

Dr. Winter v. r.

Dr. Zahradník v. r.

Dr. Hruban v. r.