Vzývání nejsv. jména Ježíš (dle sv. Bernarda)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Vzývání nejsv. jména Ježíš. (Dle sv. Bernarda.)
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: Pán můj a Bůh můj. Kniha modliteb a rozjímání dle P. Vil. Nakatena.
Vydáno: 1887
Licence: PD old 70

O dobrý Ježíši, o nejmírnější Ježíši, o nejsladší Ježíši, o Ježíši plný lásky a smilování, smiluj se nad námi! Pro drahou za nás vylitou krev svou shlédni milostivě na nás, jenž v pokoře přesvaté Tvé jméno vzýváme. Spasiž a ode všeho zlého vysvoboď nás. Nepřipusť, aby hříchy nás zhubily, nakloň nás ku pokání a ku polepšení života. Obměj nás od nepravostí našich a v hodině smrti a soudu přijmi nás na milost. Připočti nás k vyvoleným, abychom oslavovali jméno Tvé na věky věkův. Amen.

Smiluj se nade všemi věrnými zemřelými, kteří až dosud v očistci na vykoupení své čekají.

℣. Odpočinutí věčné dej jim, Pane:

℟. A světlo věčné ať jim svítí.

℣. Odpočiňte v pokoji.

℟. Amen.