Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
Údaje o textu
Titulek: Vyhláška ministra vnitra ze dne 27. července 1945 o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku
Další údaje: 30/1945 Sb.
Autor: ministerstvo vnitra
Platnost: ČSR
Původní znění: 30/1945 Sb. (Vyhláška MVČR)
Zdroj: lexdata.cz
Účinnost od: 8. srpna 1945
Licence: PD CZ
Vyhláška ministra vnitra

ze dne 27. července 1945
o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky
ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl.,

o obnovení právního pořádkuPodle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb.[red 1], o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:

Čl. I.

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 27. července 1945 zůstává ústavní dekret presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, v platnosti, platí zatím jen v zemích České a Moravskoslezské a nabývá účinnosti dnem 5. května 1945, avšak s výjimkou a) ustanovení čl. 2, odst. 1, věta druhá, pokud jde o předpisy práva osobního a rodinného, které nabude účinnosti tři měsíce po počátku účinnosti této vyhlášky, b) ustanovení čl. 3, druhé části věty, které nabude účinnosti patnáctým dnem po počátku účinnosti této vyhlášky, a c) ustanovení čl. 6 a čl. 9, odst. 2 a 3, pokud nejde o soudní rozhodnutí ve věcech trestních, jichž počátek účinnosti bude stanoven zvláště.

Čl. II.

Ústavní dekret č. 11/1944 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze.

Čl. III.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Nosek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.[red 2]

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Viz Ústavní dekret o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území
  2. Příloha této vyhlášky, dekret presidenta republiky, viz na stránce Ústavní dekret č. 11/1944 Úř. věst. čsl.