Vlastenský slovník historický/ze Šellenberka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Jump to navigation Jump to search
Údaje o textu
Titulek: ze Šellenberka
Autor: Jakub Malý
Zdroj: Kramerius
Vydáno: Vlastenský slovník historický. Rohlíček & Sievers, 1877. S. 792.
Licence: PD old 70

ze Šellenberka, vyhynulý panský rod, jenž pocházel z prastarého kmene Buziců znaku sviní hlavy, zvaný tak od hradu stejného jmena (též Šelnberka) v Táborsku. První člen toho rodu, jenž v listinách se objevuje, jest Jan ze Š. (1349). Nejvýtečnější svého rodu byl Jan ze Š., za Vladislava II. (1479—1503) nejvyšší kancléř, pak (1503— 1507) nejvyšší komorník království Českého, který skvěl se neobyčejnou výmluvností jak v soudě zemském tak na sněmě, ve velikých rozbrojích a půtkách mezi stavy užíval co kancléř nejmocnějšího vlivu, a přece zdál se zůstávati vždy nestranným. Z té příčiny požíval u všech stavů veliké vážnosti, a Bohuslav Hasišteinský z Lobkovic ani dost vychváliti ho nemůže. Za manželku měl Johanku z Krajku, vdovu po Janovi Tovačovském z Cimburka, na jejímžto zámku v Mladé Boleslavi obyčejně sídlil. Mimo to náležely mu četné jiné statky, mezi nimi též Kost a Trosky. Jan ze Š. zemřel 1508. Poslední muž toho rodu byl Jan ze Š., jenž zemřel 12. říj. 1597 bez potomků a dědičného pořízení, což zavdalo podnět ku právní při mezi rody Trčkovským s jedné a Hazmburským a Rožmitálským s druhé strany, kteří všickni táhli se právem příbuzenství ke statkům po něm pozůstalým. Spor ukončen smírem r. 1598, dle něhož páni Trčkové v držení dědictví zůstali, odporné straně pak peněžitou náhradu dali.