Vlastenský slovník historický/z Mladenovic

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: z Mladenovic
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 523–524.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Petr z Mladoňovic

z Mladenovic Petr, narozen asi r. 1390, stal se r. 1409 bakalářem na učení Pražském. Co písař pana Václava z Dubé, který byl jedním z průvodčích Husových ku koncilii Kostnickému, přidaných jemu od krále Václava, cestoval s ním do Kostnice, a přítomen byv tamějším věcem až do upálení Husa sepsal obšírné vypravování o tom latinským jazykem, a jak se zdá také kratší spis český O utrpení mistra Jana Husi, který se na památku Husovu čítal v kostelích strany podobojí. V Kostnici uvězněného mistra opatřoval potřebami k psaní, opisoval traktaty od něho skládané, prostředkoval obcování jeho s Čechy a sám mu stále dopisoval. V sezení sboru církevního vždy s Janem z Chlumu býval přítomen; jmenem Čechů a Poláků, kteří tehdáž v Kostnici pobývali, složil žádost za propuštění Husovo a sám ji 13. kv. 1415 ve sboru četl. Taktéž sepsal a četl repliku, kterouž se k dané na to ode sboru odpovědi biskupův Litomyšlského a Karkasonského Čechové a Poláci ozvali. Za takové obětavé služby jej sobě Hus vysoce cenil. Teprv po navrácení se z Kostnice stal se Petr z M. r. 1416 mistrem svob. umění. Roku 1420 byl kazatelem u sv. Michala na Starém městě Pražském, kdež slavný mistr Křišťan z Prachatic byl farářem. V náboženských rozepřích, které se potom strhly mezi mistry učení Pražského, přidržel se Petr z M. vedle mistra Křišťana strany Příbramovy, která se co nejméně možná vzdalovala od učení obecné církve. O schůzi v domě Zmrzlíkově četl 76 bludných artikulův táborských a účastnil se hádání o nich, jakož i v kostele u Matky boží Sněžné odpíral Václavu Korandovi, když tento zamítal užívání ornátův při službách božích. Roku 1426 zvolen jest za děkana fakulty filosofické. V bouři proti Sigmundovi r. 1427 byl Petr z M. i s Příbramem, mistrem Křišťanem a jinými na čas vypovězen z Prahy. Roku 1438 stal se rektorem university a r. 1439 po smrti mistra Křišťana jeho nástupcem na faře Svatomichalské. Roku 1447 byl Petr z M. mezi posly vypravenými od země do Říma pro potvrzení kompaktat; rok na to setkal se důtklivým spůsobem s kardinálem Karvajalem, a zemřel co administrator konsistoře podobojí 7. ún. 1451.