Vlastenský slovník historický/z Buřenic

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: z Buřenic
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 53.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Václav Králík z Buřenic

z Buřenic[red 1] 1) Václav, řečený Králík, narozen asi v polovici XIV. století, důvěrník a rádce krále Václava IV., patriarcha Antiochenský a probošt Vyšehradský, nejvyšší kancléř království Českého, byl r. 1409 co plnomocník svého krále na církevním sboru Pisanském, a r. 1411 jedním ze smlouvců o výminky míru mezi králem a duchovenstvem. Roku 1412, když Pražský arcibiskup Albík svého důstojenství se vzdal, postoupil mu Václav z B. proboštství Vyšehradské, začež učiněn administratorem biskupství Olomouckého. V tom úřadě provedl mnohé opravy v životě a řádu církevním, ale u sboru Kostnického žalováno naň, že si příliš shovívavě počíná naproti zmáhajícímu se husitství, a sbor již cbystal se pohnati jej k zodpovídání, an v tom zemřel (12. září 1416). — 2) Zdeslav Tluksa z B., rodu rytířského, přívrženec císaře Sigmunda, obdržel od tohoto 1419 v zástavu hrad Karlštein i se všemi v něm chovanými poklady, jejž pak r. 1442 statečně hájil proti Pražanům. Později konal ve službě Sigmundově mnohá důležitá poselství, a jmenovitě při sboru Basilejském horlivě hájil prospěch císařův. Zemřel 20. čce 1433.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Opravujeme tiskovou chybu Buřenič na Buřenic v textu i infoboxu. Z jiného hesla je odkazováno na tuto variantu, podoba -ic je u slov tohoto typu zcela běžná.