Vlastenský slovník historický/z Bechyně

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: z Bechyně
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 20–21.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Páni z Bechyně

z Bechyně, pánové, starodávní panský rod český znaku odřivous. Z něho připomínají se: 1) Tobiáš z B., biskup Pražský, zvolený 15. list. 1278, nebyl při svém nastolení od Oty Braniborského na hrad Pražský puštěn, načež postavil se v čelo strany odpírající hanebnému poručnictví téhož Oty, a spůsobil prostředkováním císaře Rudolfa, že všickni s Otou do země přišlí cizinci opustiti ji musili, načež jemu r. 1281 vláda země jest svěřena, kterou vedl chvalně až do nastoupení krále Václava II. (1283), jemuž napotom byl jedním z předních rad. Biskup Tobiáš zemřel 1296. — 2) Tobiáš z B., bratrovec předešlého, nejvyšší maršálek království Českého, přívrženec strany rakouské a hlavní původ zvolení Rudolfa I. za krále Českého. Když po smrti tohoto r. 1307 stavové sešli se k volení nového krále v domě biskupa Pražského, Tobiáš, ač nemocen, dal se přinésti na sněm a tak horlivě se ujímal nápadnictví Fridricha bratra Rudolfova, až nepředloženými slovy urazil sněmovníky, načež Oldřich z Lichtenburka řečníka v plném shromáždění probodl. Na to v celé Praze pozdvihla se národní strana proti straně rakouské, a uprostřed krvavých výjevů z toho povstalých zvolen jest za krále Jindřich Korutanský. — 3) Tobiáš z B., syn předešlého, byl věrným soudruhem krále Jana (1312—16) a připomíná se naposledy r. 1359. Synem jeho 4) Jindřichem z B. zdá se, že rod tento vymřel.