Vlastenský slovník historický/de Novavilla

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: de Novavilla
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 567.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Filip de Nova villa

de Novavilla Filip, titulární biskup Sidonský v Asii, který potud v Modeně byl přebýval, rodem Vlach a stařec již letitý, objevil se uprostřed května r. 1504 v Čechách, z pouhého, jak pravil, slitování nad útisky, kteréž Čechové trpěti musili ve svěcení žáků svých na kněžství a v jiných potřebných výkonech biskupských, i přišel v průvodu jediného mládence Čecha do města Tábora. Pražané zvěděvše o něm hned proti němu konšele a mistry vypravili, kteří jej 28. května slavně do Prahy uvedli. Tam koupen mu dům na Šmerhově vedle Staroměstské radnice, kde on přebývaje světil žákovstvo, podávaje sám novým kněžím pod obojí spůsobou, a biřmoval lid. Kališničtí stavové mu svěřili správu dolejší konsistoře, a sám král Vladislav uznal jej za „českého biskupa“. Ale biskup Filip, který pojímal právo své při správě církevní zcela dle zásad římských, brzy se octnul ve sporu s Čechy, přísné kázni církevní odvyklými. Pro zatčení od rychtáře Staroměstského kaplana Týnského Martina zbouřili se v Praze všickni kněží, a také biskup se velmi rozhněval a hned všude služby boží zastavil. Ta počalo v celém městě reptání proti biskupu a jeho kněžím, a úřad obecní přikázal farářům, aby svůj řád kostelní dále vedli proti zákazu biskupovu, a tak interdikt nezachováván. Tu chtěl biskup Filip navrátiti se do Vlach, i žádal o průvod; když pak ten mu byl odepřen, přestal světiti kněží a vůbec odbývati biskupské výkony, ale nicméně ještě téměř devět měsíců v Praze zůstal, až jej Kutnohorští k sobě vzati. Ti uvedli jej 19. čna 1506 do svého města s velikou ctí a slávou, i ubytovati jej v tak zvaném „kamenném domě“. Tam uvázal se biskup Filip nanovo ve správu církevní a zřídil si zvláštní konsistoř, neodvislou od konsistoře Pražské. Než stařičkému biskupu znechutilo se již přebývání v Čechách, pročež dne 16. list. tajně z Hory uprchl. Avšak dojel jen až do Soběslavi, kde dostižen od stíhajících jej Horníků dal se od nich k tomu nakloniti, že se zase do Kutné Hory vrátil. Dříve však než rok minul, zemřel dne 20. října 1507, a pochován nejprvé v kostele sv. Jakuba, později pak přenešeno jeho tělo do havířské kaple v chrámě sv. Barbory.