Vlastenský slovník historický/Vořikovský

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Vořikovský
Autor: Jakub Malý
Zdroj: Vlastenský slovník historický. Rohlíček & Sievers, 1877. S. 889.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Vořikovští z Kunratic

Vořikovský z Kundratic, Pražská rodina patricijská, držela v XVI. a XVII. století zboží šosovní v městech Pražských, a členové její, bývajíce v úřadech obecních, zachovali se zvláště statečně při obležení Prahy od Švédů v letech 1639 a 1648. Daniel Frant. V., místopísař desk zemských, povýšen jest r. 1683 do stavu rytířského rodů starožitných s predikatem z Kundratic. Jan Bohuslav V. z Kund. držel dům nákladnický naproti klášteru sv. Anny na Starém městě, seděl drahně let v radě tamní, r. 1698 po smrti primatora Sachsa svěřena mu správa obecních záležitostí vojenských, a r. 1700 jmenován primatorem a nejvyšším strážmistrem kompanií městských; r. 1714 obdařen titulem cís. rady, byl napotom přísedícím výboru zemského a potřebován v rozličných komisích, zvláště při rektifikaci katastru. Zemřev r. 1723 pochován jest v kostele Týnském. Rodina tato květe dosavad, držíc od r. 1792 dědičně úřad korouhevníka stavu rytířského.