Vlastenský slovník historický/Radla

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Radla
Autor: Jakub Malý
Zdroj: Vlastenský slovník historický. Rohlíček & Sievers, 1877. S. 690.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Radla, vychovatel sv. Vojtěcha, provázel chovance svého na učení do Magdeburku, později na pouti po diécesi Pražské, pak do Uher, kdež byl při křtu sv. Štěpána v Ostrihomě a pomáhal Vojtěchovi obraceti lid maďarský na křesťanskou víru. Na cestě, již konal Vojtěch do Uher, také jej provázel, když však tento vstoupil do kláštera, navrátil se do Čech. Roku 992 nacházel se R. mezi posly vypravenými k sv. Vojtěchu, aby jej přiměli k návratu na biskupskou stolici Pražskou. Roku 993 stal se R. prvním opatem kláštera Břevnovského, přijav klášterní jméno Anastasius. Při vyhubení rodu Slavníkova přičiněním Vršovců R. co přítel Slavníkovců uvalil též na sebe hněv Boleslava II., pročež r. 995 odešel s několika mnichy Břevnovskými do Uher a nenavrátil se více. V Uhřích, kde s radostí byl uvítán, založil pak klášter, jehož byl opatem, později jmenován jest biskupem Koločským, a konečně stal se arcibiskupem v Ostrihomě, i byl předním rádcem a pomocníkem krále Štěpána svatého v zavádění křesťanství v Uhřích. Kdy zemřel, není známo. Uhři jej také jmenovali Astrikus.