Vlastenský slovník historický/Osovský

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Osovský
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 587.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Páni z Doubravice

Osovský z Doubravice, jedna z nejstarších a nejvzácnějších panských rodin moravských, větev velikého rodu Benešovců znaku odřivous. Členové její byli horliví přívrženci učení Husova, na začátku pak XVI. stol. náleželi skoro již všickni k víře bratří českých, a po všecken čas mívali platné účastenství ve veřejných jednáních své vlasti, vládnouce hojnými statky zemskými. Poslední toho rodu byl Smil O. z Doubravice, jeden z nejvzácnějších pánů moravských své doby, vynikaje vzdělaností, výmluvností a statečností. Byl královským radou, r. 1591 a 1593 místodržícím nejvyššího komorníka a r. 1597, pak 1602—4 nejvyššího sudí moravského, a potřebován ve mnohých důležitých poselstvích a jednáních. Roku 1587 provázel arciknížete Maximiliana co zvoleného krále Polského do Polska, kterouž cestu vypsal obšírně v jazyku českém (rkp. v archivu moravském). Taktéž vypsal holdování císaři Rudolfovi II. r. 1577 od stavů moravských vykonané, a spůsobil sbírku důležitých půhonů a nálezů, z Brněnského soudu zemského 1575—1612 vyšlých, kterýžto důležitý kodex nachází se ve Františkově museu v Brně. Smil O. zemřel 13. ún. 1613, a vdova jeho Kateřina, rozená z Valdšteina, provdala se rok na to za pana Karla z Žerotína.