Vlastenský slovník historický/Norimberk

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Norimberk
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 565.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Norimberk

Norimberk, město v Bavořích, druhdy slavné svobodné město říšské, bylo jedno z oněch měst, kam jedině dle privilegia císaře Fridricha II. králové Čeští povinni byli choditi na říšské sněmy. R. 1274 vynešen tu za Rudolfa Habsburského od sněmu říšského nález, kterým králi Českému Přemyslu Otakarovi II. upíráno právo k zemím rakouským a korutanským, a uloženo falckrabí Ludvíkovi, aby jej pohnal před soud říšský, že opominul proběhnutím roku žádati nového krále Německého o stvrzení len svých. Roku 1361 narozen v N-rce Karlovi IV. syn Václav, potomní král Český Václav IV. Za dob husitských odbývány v N-rce r. 1421, 1422, 1426 a 1430 sněmy knížat říšských, na kterých umlouváno se o křižácké tažení proti „kacířům“ českým, která pokaždé s velikou porážkou a hanbou Němců se skončila. Na sněmě r. 1467 v N-rce odbývaném předložil císař Fridrich III. shromážděným knížatům žádost papežovu, aby jej podporovali proti Jiřímu králi Českému, naproti čemuž Jiří předložil stížnosti své proti papeži a žádost, aby se zasadili o svolání obecného koncilia, načež říšský sněm žádost papežovu rozhodně zamítl.