Vlastenský slovník historický/Netolice

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Netolice
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 563. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Netolice

Netolice, město v někdejším Prachensku, druhdy sídlo župy stejného jmena, jedné z pomezních žup Slavníkova panství proti Bavorům, která se prostírala v podkrají hořejší Vltavy a Blánice. Hrad Netolický býval druhdy důležitým hradem pohraničním, ač o něm bližších podrobností nevíme, leda že k němu vedla cesta od Lince do Čech jdoucí. Ještě za Karla IV. náležely N. k oněm městům, ve kterých panovník ten r. 1362 zřídil zbrojnice, aby z nich v případu nepřátelského vtržení do země mohlo být měšťanstvo ozbrojeno. V N-cích uloženo bylo zbraní pro 100 mužů. Roku 1268 dostaly se N. klášteru u Zlaté koruny, ale r. 1513 obdržel panství to od krále Vladislava Petr z Rožmberka se závazkem, aby klášteru každoročně odváděl jistý deputat. Roku 1601 postoupil Petr Vok z Rožmberka císaři Rudolfovi panství Netolické a Krumlovské, r. 1628 daroval Ferdinand II. N. knížeti Janu Oldřichovi z Eggenberka, a po vymření toho rodu dostaly se knížatům ze Švarcenberka. Roku 1619 byly N. od cís. generala Dampierra dobyty, spáleny a vydrancovány, obyvatelstvo pak vyhubeno. Na blízku města jest zámek Kratochvíle, od Viléma z Rožmberka vystavěný.