Vlastenský slovník historický/Milan

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Milan
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 513–514.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Milán

Milan, Mediolan, přední město lombardské. Tažení krále Vladislava I. proti M-u císaři Fridrichovi I. na pomoc, jehož panství se hrdé město zpíralo, tvoří jeden z nejskvělejších výjevů z válečných dějin Čech. Král v čele 10.000 mužů, jež byl na svůj peníz vypravil, v prvních dnech měsíce června 1158 nastoupil cestu do Italie. Překročiv hory tirolské sněhem pokryté vyčkal na rovinách vlaských příchod ostatního vojska císařova, s nimž hnul se pak dále ku předu. Tu jim překážela v dalším postupu rozvodněná řeka Adda, kterou však Čechové tu kde nejprudší byla, ovšem s nemalou ztrátou svou, přebředli, milanské vojsko na druhém břehu k útěku přinutili, a císařským se své strany most stavěti pomáhali, přes nějž ostatní vojsko přešlo, Milanské až k samému městu zahnalo a toto pevně obklíčilo sedmerým ležením. Milanští, ač hladem souženi, mysli netratili, nýbrž podnikše prudký výpad z města hrdinsky sobě počínali a dvojího ležení oblehatelů se zmocnili, i byli by těmto velikou porážku spůsobili, kdyby Čechové nebyli se na ně s neodolatelnou silou obořili, v kteréžto bitvě král Vladislav vlastní rukou probodl kopím předního vůdce milanského Dacia, nesoucího praporec. Tu jsou Milanští na hlavu poraženi, a když konečně Čechové i nejdůležitější tvrze jejich útokem se zmocnili, Milanští vidouce nezbytí císaři se poddali a pokořili. Ale za nedlouho podruhé se pozdvihli Milanští proti císaři, který podnikl novou výpravu do Vlach, ježto skončila se opětným dobytím M-na a rozbořením jeho. I při tomto tažení král Vladislav poskytl císaři vojenské pomoci, ale netáhl sám s vojskem, nýbrž poslal bratra svého Děpolta na místě. — V XIII. století dostal se M. pod panství rodu Visconti, z nichž Azzo r. 1331 uznal nad sebou co vrchního pána Jana krále Českého, ovšem jenom na oko, čímž stal se tento král na nějaký čas pánem největší části Lombardska. Roku 1354 za panování Bernaba Viscontiho jest Karel IV. v Milaně korunován železnou korunou na krále Lombardského. Jan Galeazzo Visconti obdržel r. 1305 od krále Římského Václava titul vévodský, a r. 1402 porazil protikrále jeho Ruprechta Falckého, táhnoucího do Italie.