Vlastenský slovník historický/Mezeřický

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Mezeřický
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 507.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Mezeřický 1) Valentin, slavný svého času mathematik, narozen v druhé polovici XV. století v Mezeříči na Moravě, vzdělal se důkladně v mathematice a hvězdářství na akademiích zahraničných, jmenovitě v Benátkách a v Bononii, a vrátiv se do vlasti stal se 1495 písařem radním v Žatci, v kterémžto úřadě drahně let setrval. M. byl v stálém spojení s vynikajícími učenci svého času, a jmenovitě přítelem Bohuslava Hasišteinského, který jej ve svých spisech pokládá mezi nejpřednější hvězdáře a učence souvěké, ano praví o něm, že, jak obloha nesmírná převyšuje všecky země, rovněž tak M. převyšuje všecky učence rozumem svým. M. zemřel u vysokém věku osleplý 10. října 1540. — 2) Pavel M., jinak Olivetský, knihtiskař, narodil se v druhé polovici XV. století v Mezeříči na Moravě, byl bratr český, a vyučiv se za hranicemi umění knihtiskařskému povolán jest r. 1503 od pana Bohuše Kostky do Litomyšle, kdež od něho dostal dům na Novém městě čili Hoře Olivetské, aby v něm zřídil knihtiskárnu, což on také učinil a napotom i Pavlem Olivetským se nazýval. Tam tiskl M. rozličné spisy nábožné a polemické pro Jednotu bratrskou, a držel tu knihtiskárnu až do své smrti r. 1524.