Vlastenský slovník historický/Lokšan

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Lokšan
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 454–455.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Lokšanové z Lokšan

Lokšan z Lokšan, jmeno rytířské a později panské rodiny slezské, která v XVI. století v Čechách se usadila. Jiří L., muž vysoce vzdělaný a rozšafný, byl sekretářem Ferdinanda I. a německým místokancléřem království Českého, potřebován jsa od krále v důležitých jednáních a poselstvích, začež mu Ferdinand zapsal hrad Kašperk a udělil svobodu k dělání hor tamějších. Roku 1548 koupil sobě Březnici a Tochovice. Po jeho smrti vdova jeho Kateřina poskytla na zámku Březnickém útočiště své příbuzné Filipině Welserové a jejím dětem po ten čas, pokud sňatek její s arciknížetem Ferdinandem musil býti tajen před jeho otcem. Když se pak arcikníže Ferdinand odstěhoval do Tirol, provázeli jej paní Kateřina co hofmistryně jeho manželky, a též syn její Ferdinand L. vstoupil do služby arciknížete, jehož radou se r. 1562 stal. Později však vrátil se do Čech, kdež byv za obyvatele přijat rozmnožil statky své a zemřel 1603. Jeho synové Adam, Václav a Jiří byli r. 1604 přijati do stavu panského. Za povstání českého všickni tři stáli po straně odbůjných stavů, a Adam provázel po bitvě Bělohorské Fridricha Falckého do Němec, kde r. 1622 nešťastnou náhodou zahynul. Jiří a Václav, zůstavše v Čechách, odsouzeni jsou k ztrátě polovice statků. Romana z L., dcera Jiřího, vstoupila za jeptišku do kláštera sv. Jiří na hradě Pražském, kdež se připomíná ještě r. 1712 co poslední potomek svého rodu.