Vlastenský slovník historický/Kugelveit

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kugelveit
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 406–407.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Kuglvajt

Kugelveit, hrad a klášter v bývalém Budějovicku, čtyry hodiny východně od Prachatic mezi lesy Klášterským a Zámeckým. Kdy a od koho hrad založen byl, není známo, nejspíše stalo se to v XIII. stol., a K. náležel nepochybně od samého počátku koruně královské, otočen jsa statky pánů z Rožmberka. Ti s Václavem IV. se svářivše obořili se r. 1394 na hrad K., dobyli ho a spálili jej. Král Václav postoupil ho r. 1405 Jindřichovi z Rožmberka, který jej zase opravil, ale Žižka pobořil jej r. 1420 znovu, od kteréž doby zůstal v zříceninách. Na začátku XVI. století vystavěn zde chrám a klášter, do kteréhož Jan Strakonický menší bratry sv. Františka povolal. Ti ale bezpochyby hned po smrti Janově z kláštera odešli, nejsouce dostatečně podporováni od pánů z Rožmberka, kteří tenkráte více ke kališníkům lnuli. Pravdě podobnější jest, že klášter již té doby zpustl, a ne teprv v 30leté válce. Z hradu i z kláštera zbyly jen zříceniny, a ze statků klášterních část připadla zpět dědicům zakladatelovým, část rozdrobena na statky selské.