Vlastenský slovník historický/Král

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Král
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 384–385.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Král

Král, slovo nejistého původu, jež někteří odvádějí od německého jmena Karl, vztahujíce je ku Karlu Velikému, přijato jest od Čechů záhy ve smyslu vyššího důstojenství, než jaké Němci přikládali svým knížatům, a titul ten přijímali knížata česká od panovníků německých co nějaké vyznamenáni, mající týž smysl co latinské rex.

Král (Kralius) Theodor, učený jesuita, narozen 1561 v Rakovníce, vstoupil 1581 v Praze do řádu a r. 1587 stal se mistrem svob. umění. Na to byl přes 30 let kazatelem českým a německým na rozličných místech. Jmenovitě byl také několik let rektorem koleje v Kladsku, a to právě toho času, když na tamním hradě u vězení držán byl Jiří starší Popel z Lobkovic. Poněvadž K. tehdáž často na hrad docházel a s panem Jiřím a dcerou jeho Evou obcoval, vzniklo domnění, že apologie, kterou Eva na obranu svého otce vydala, od něho jest sepsána, pročež povolán do Prahy a vzat ve vyšetřováni, kteréž před stolicí arcibiskupskou delší čas s ním bylo vedeno, ale K-ovi podařilo se dokázati svou nevinu, načež byl řádu svému navrácen. Potom žil v Štýrském Hradci, kdež zemřel 4. dub. 1633.