Vlastenský slovník historický/Kostka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kostka
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 378–379.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Kostkové z Postupic

Kostka z Postupic, starožitný šlechtický rod v Čechách, zvaný tak od prvotního sídla svého Postupic v Táborsku, jehož nejstarší známý předek jest Zdeněk z Postupic, připomínaný r. 1387 co kolator farního kostela Postupického. Vysoce povznesl rod svůj syn jeho Vilém K. z Postupic za bouřek husitských. Bylť on netoliko znamenitý válečník, nýbrž i muž v politických věcech nad jiné dospělejší, jeho rady posloucháno v nejvážnějších záležitostech, a co hlava obzvláště bystrá býval vůdcem mnohých důležitých poselství. Zvláště vynikal činností svou na konciliu Basilejském, jsa první mezi českými posly stavu světského. Vrátiv se z Basileje účastnil se po straně panské bitvy u Lipan. Císař Sigmund zapsal mu v září 1436 celé panství biskupství Litomyšlského, kteréž jako hejtman již dříve byl spravoval. Vilém zemřel 9. list. 1436, byv zabit při obležení Hradce Králové. Bratr jeho Zdeněk K. z Postupic byl věrný jednotník Jiřího z Poděbrad, jemuž r. 1448 pomáhal Prahy dobyti, roku 1450 byl ve smlouvě Vilšteinské za opravce zvolen, téhož roku byl vyslancem k císaři Fridrichovi o vydání krále Ladislava, a po svolení Jiřího za krále jmenován mincmistrem království Českého a povýšen do stavu panského. V následujících vnitřních rozepřích stál věrně při králi a padl r. 1468 v bitvě u Šternberka na Moravě. Bohuš K. z Postupic, horlivý bratr český, byl jeden z původců odboje stavovského proti Ferdinandovi I., začež v pokutě ztratil panství Litomyšlské. Brzy na to rod K-ků, pozbaven dosavadního bohactví a lesku, vymřel.