Vlastenský slovník historický/Kolín

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kolín
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 356–357.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Kolín

Kolín, král. okresní město na Labi, vyskytuje se co město královské již za Přemysla Otakara II., majíc značnou část osadníků německých, a byl od nástupců jeho nadán mnohými výsadami, jež všecky r. 1381 král Václav IV. městu potvrdil. V bouřích husitských se K. přidržel krále Sigmunda, a proto vypravili se Pražané v dubnu 1421 proti němu a 22. dubna se ho zmocnili, při čemž klášter mnichů žebravých se šesti kněžími jest spálen. Roku 1423 v měsíci září odbýván tu sjezd strany podobojí. Později však odstoupili Kolínští od Pražanů a dali se pod ochranu pana Haška z Valdšteina, od něhož a jeho přátel dne 4. září 1427 umluven tu plán ku přepadení Prahy a osvobození knížete Korybuta. Ale podniknutí to nezdařilo se, a Prokop Veliký spojiv se s Pražany obehnal K., ale Diviš Bořek z Miletínka tak statečně se v něm bránil, že jenom roztržka mezi měšťany přiměla jej k vzdání jeho pod úmluvu (16. pros.) Po bitvě u Lipan obsadili K. sirotčí hejtman Čapek a táborský Ondřej Keřský se zbytky svého lidu, i jsou tu od vojska panského obleženi, ale obhájili se. Roku 1435 nacházíme v K-ě kněze Bedřicha ze Strážnice obleženého od Diviše Bořka z Miletínka, s kterýmž se smluviv podržel K., a napotom v zástavním držení jeho potvrzen jest též od císaře Sigmunda. Teprv králi Jiřímu postoupil Bedřich K-a, kdy a pod jakými výminkami neznámo. Po smrti krále Jiřího připadl Kolín synu jeho knížeti Viktorinovi. Následující králové udělili K-u mnohých nových práv, a Ferdinand I. městu r. 1547 všecka privilegia potvrdil. V 30leté válce trpěl K. nemálo od Sasíků a Švédů, následkem čehož obyvatelstvo jest značně ztenčeno a ochuzeno, a město jen velmi zdlouha od pohromy té se zotavovalo.