Vlastenský slovník historický/Karvajal

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Karvajal
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 332–333.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Karvajal, kardinál a biskup v Placentii, narozen 1399 v Truxillu ve Španělích, vynikaje neobyčejnou bystrostí ducha stal se autoritou u dvora papežského, a horlivostí svou pro víru i pevností povahy nejpřednějším působitelem ku přivedení celého světa křesťanského v neobmezené opět poslušenství kurie Římské. On jmenovitě papeži Eugenovi IV. pomohl k vítězství nad protivníkem jeho Felixem, začež se r. 1446 stal kardinálem. Muž takový zdál se nejspůsobilejším ku přivedení také husitských Čechů nazpět v lůno církve. I poslán jest tedy do Čech co legat, a 1. kv. 1448 vjel do Prahy v skvostném průvodu a přivítán slavně ode všeho obyvatelstva. Než brzy, neostýchaje se přijímání pod obojí veřejně tupiti, popudil hněv lidu proti sobě v té míře, že ukládáno i životu jeho. Po marném vyjednávání se stranou pod oboji, když K. žádal bezvýminečné podrobení se vůli papežově, an mezi lidem rozjitřenost každým dnem rostla, K. dne 23. května nakvap ujel z Prahy, vzav s sebou originál kompaktat, jejž sobě byl ku prohlédnutí vypůjčil, provázen jsa družinou pána z Rožmberka. Ale brzo se věc roznesla, i poslán za legatem silný zástup jezdců, který jej stíhal až do Benešova, kde K. kompaktata vydati musil. Nevyřídiv tak ničeho nepřestal působiti proti smíření Čechů s Římem, a vlivu jeho přičísti možno všecku přísnost, jakáž od kurie proti králi Jiřímu potom vycházela. K. zemřel 6. pros. 1469.