Vlastenský slovník historický/Kalich

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Kalich
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 308.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Kalich (nádoba)
Související články ve Wikipedii:
Kalich (hrad)

Kalich. 1) Od té doby, co v Čechách začalo podávání večeře Páně podobojí spůsobou chleba a vína, stal se k. společným symbolem všech takto přijímajících, „podobojích“ čili utrakvistů, jakkoliv mezi sebou na různé sekty rozdělených. — 2) K., hrad někdy na hoře téhož jmena v Litoměřicku nade vsí Třebušnou. Do roku 1421 byla tu dřevěná tvrz, které Žižka se zmocniv pevný hrad místo ní vystavěl, aby na uzdě držel Litoměřičany a jejich spojence. jmeno dáno mu prý od věže ve spůsobu kalicha vystavěné. Oblíbiv si ten hrad Žižka často na něm se zdržoval, a též od něho se psával z Kalicha. Marně oblehal hrad K. Sigmund Děčínský z Vartemberka, úhlavní nepřítel Husitův. Roku 1434 po bitvě u Lipan přešel K. nejspíše smlouvou od Husitů na Viléma z Ilburka, který odtud do krajů českých i přes hranice zemské loupežné nájezdy podnikal. Proto dal jej král Sigmund r. 1437 pobořiti, od kteréhož času v zříceninách leží.