Vlastenský slovník historický/Kadlinský

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Kadlinský
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 307.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Felix Kadlinský

Kadlinský Felix (Šťastný), básník a spisovatel náboženský, narozen 18. říj. 1613 v Horšovu Týně, stal se r. 1635 jesuitou, vyučoval 5 let v třídách humanitních, načež po 11 let zastával úřad prokuratora české provincie a 10 let byl prefektem duchovním čili spiritualem v rozličných kolejích. Posledních šest let života svého byl K. dnou na rukou a na nohou tak velice stižen, že ani z lože vstávati nemohl, a zemřel 13. list. 1675. K. náleží mezi ony řídké muže, kteří v polovici XVII. století jazyka českého platně se ujímali a o vzdělání jeho ještě pečovali. K tomu konci přeložil rozličná díla nábožná z latiny a němčiny na jazyk český, kteráž jednak ještě za živobytí, jednak teprv po smrti jeho tiskem vyšla. Z těch jest nejdůležitější Zdoroslavíček v kratochvilném háječku postavený (v Praze 1665), sbírka to básní náboženských, německy složených od jesuity Fridricha Spee, kteroužto prací K-ského pokládati sluší mezi nejlepší plody českého básnictví a vůbec jazyka českého v oné smutné době, kde národnost česká valně již chýlila se k úpadku svému. Z ostatních jeho spisů připomínáme Život i sláva sv. Václava (v Praze 1669) a Život sv. Lidmily (tamt. 1669). Všecky tři spisy zde uvedené byly několikráte vydány.