Vlastenský slovník historický/Hostounský

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Hostounský
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 185–186.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Hostounský (Hostovinus) Baltazar, jesuita. Narozen 1534 vypraven byl 1555 spolu se Šturmem a jinými do Říma, kdež od samého Ignacia z Loyoly přijat do tovaryšstva Ježíšova. V Římě studoval theologii a dosáhl v ní doktorství. R. 1564 přitovaryšil si jej J. Frant. Comendone, papežský legát, na své cestě do Polska. Tomu nejen v hlavním jeho úkolu, aby Poláky přivedl k uznání koncilia Tridentského, platné služby konal, ale byl mu též nápomocen při zakládání kolejí jesuitských. Koleje v Pultusku, ve Vilně a Brunšperku, dokud byli v počátcích, H. sám řídil. Pobytem v Polsku tou měrou přivykl polštině, že mateřský svůj jazyk skoro zapomněl. Když po návratu z Polska 1568 v Olomouci ponejprv vystoupil na kazatelnu, mluva jeho polopolská a poločeská přivedla posluchače k hlasitému smíchu, tak že H. nedokončiv kázaní odstoupiti musil. R. 1571 ustanoven správcem konviktu v Praze. Veřejné jeho výklady katechismu vábily pro učenost, jakou při tom na jevo dával, i profesory universitní, aby jej slyšeli. V Praze vyučoval též theologii, a později také v Olomouci; od r. 1575 vyučoval v Praze řečtině. Provincie rakouská zvolila jej za svého zástupce v kongregaci řádové v Římě. H. zemřel v Chomutově 7. čna 1600. Z jeho spisů jmenujeme: Historia o rozšíření víry křesťanské ve východních krajinách (Japonsku), věnovaná Vilémovi z Rožmberka (v Litomyšli 1581, v Olomouci 1585), Tomáše Kempenského O následování Krista Pána (v Olomouci bez roku, a pak tamtéž 1598), Pravidlo tovaryšstva Ježíšova (v Praze 1600, a potom ještě vícekrát), Listy z Indie (v Balbinově Bohemia docta), Výklad pravého pod obojí spůsobou přijímání (v Praze 1614).