Vlastenský slovník historický/Codicillus

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Codicillus
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 60.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Petr Codicillus z Tulechova

Codicillus (vlastně Knížka) z Tulechova, Petr, učenec a spisovatel český XVI. století, narozen 24. února 1533 v Selčanech, studoval v Praze a ve Vitemberce, dosáhl r. 1560 v učení Pražském důstojenství mistrovského, byl nějaký čas rektorem školy Chrudimské, načež stal se profesorem jazyka řeckého a mathematiky, 1584 proboštem koleje u Všech svatých, byl vícekráte děkanem fakulty filosofické, v letech 1583—80 rektorem university, a zemřel 26. říj. 1589. C. byl v rozličných oborech literárně činným: psal dobré básně latinské, českým jazykem modlitby a jiné spisy k duchovnímu vzdělání, vydal r. 1560 Latinsko-český a německý vokabulář, který ještě v XVII. a XVIII. století opět a opět byl vydán; hlavně však proslul svými kalendáři s prognostikami, svého času velmi oblíbenými, jež vydával od r. 1563 až do své smrti. Když však roku 1585 z nového kalendáře Gregoriánského vypustil svátek Jana Husi, musil za to trpěti nemalé útržky, ano složeny jsou naň potupné verše:

„Stal se Čechům protivný kus,
Vyletěla jim z Prahy hus,
Prodal ji mistr Codicillus.“