Vlastenský slovník historický/Brus

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Brus
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 49.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Antonín Brus z Mohelnice

Brus z Mohelnice Antonín, arcibiskup Pražský, nar. 13. ún. 1518 v Mohelnici na Moravě z rodu měšťanského, vstoupil do řádu křižovnického v Praze. Nejprvé zastával faru v Loktě, r. 1542 stal se kazatelem při vojště proti Turkům v poli ležícím, r. 1545 děkanem Loketským, r. 1552 velmistrem řádu svého. Opět na to působiv co polní kazatel stal se zpovědníkem císařským, a r. 1558 biskupem Vídeňským. Ferdinand I., zamýšleje obnoviti arcibiskupství Pražské od časů husitských uprázdněné, jmenoval r. 1561 k radě děkana kapitoly Pražské Skribonia B-a arcibiskupem Pražským. V tom důstojenství hleděl B. všemožně Čechy s církví římskou smířiti, ku kterémuž konci na sboru Tridentském radil, aby laikům též kalich povolen byl, i dosáhl toho, že dovoleno v Čechách lidu pod obojí spůsobou podávati. Ve vlasti pak nový arcibiskup neustále po všech končinách cestoval, svolával faráře a kněze a starou přísnou kázeň opět zavésti usiloval; s druhé strany pak se zvláštní šetrností k jinověrcům se choval. Jestliže se mu nepodařilo církvi více údů získati, ano ani všech posavadních udržeti, nestalo se to vinou jeho, nýbrž okolnostmi naskrze nepříznivými jeho snahám. Od papeže byl B. vícekráte vyzván k odbývání synody v Čechách, což mu však císař Maximilian dovoliti nechtěl.