Vlastenský slovník historický/Brikcí

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Brikcí
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 46.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Brikcí z Cimperka
Související články ve Wikipedii:
Brikcí z Licka

Brikcí 1) z Cinperka, starší a mladší, jmeno dvou slavných zvonařů Pražských v XVI. století, otce a syna, z nichž první († ok. 1588) pro výborné umění své nadán jest erbem a predikatem z Cinperka. — 2) B. z Licka, vynikající měšťan Pražský a spisovatel český ze XVI. století, narozen v Kouřími, studoval v Praze, kdež stal se r. 1508 bakalářem, r. 1513 mistrem svobodných umění, byl pak nějaký čas profesorem na tamější universitě, r. 1520 jmenován konšelem spojené obce Staro- a Novoměstské, byl co přívrženec strany luteránské, když Jan Pašek z Vratu a strana starých pod obojí s katolíky spojená k vládě se dostala, z města vypovězen (1524), kamž teprv na rozkaz krále Ferdinanda r. 1527 vrátiti se směl. Roku 1529 povýšen do stavu vládyckého přijal predikát z Licka (z Zlicka), později byl písařem soudu komorního, r. 1534 se stal sekretářem úřadu hejtmanského v Praze a zemřel 1543. Vydal: Titulové stavu duchovního a světského (v Praze 1534); Práva městská (v Litomyšli 1536), dílem dle starých překladův, dílem sám je z latiny přeloživ; Sententiae philosophicae, t. j. Naučení mudrcův o spravování a soudech lidských (v Praze 1540), pak Miličovy knížky O zarmouceních velikých církve svaté (tamt. 1542).